Thứ sáu, 19/04/2019

“Mới làm tốt công tác luân chuyển cán bộ ở cấp Trung ương“

Thứ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Văn Trung: việc luân chuyển cán bộ cấp Trung ương làm khá tốt, nhưng việc luân chuyển ở cấp dưới chưa nhiều

Sáng 16/11, tại Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bí thư đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Dương tham dự.

moi lam tot cong tac luan chuyen can bo o cap trung uong hinh 1
Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt là công tác tuyển chọn cán bộ, quy hoạch cán bộ, luân chuyển cán bộ.

Bên cạnh những kết quả tích cực, các đại biểu cho rằng, hiện nay cán bộ làm công tác đảng ở một số cơ quan đơn vị có chế độ đãi ngộ không thỏa đáng, không được sự quan tâm đúng mức. Để xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nên có đánh giá để đảm bảo có sự thống nhất và đồng bộ về các chính sách và yêu cầu đối với đội ngũ này.

Về vấn đề luân chuyển cán bộ, theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung, hiện nay, việc luân chuyển cán bộ cấp Ủy viên Trung ương làm khá tốt nhưng cấp dưới, việc luân chuyển lại chưa nhiều. Luân chuyển trong các cơ quan còn khó khăn, đặc biệt luân chuyển để gắn nhiệm vụ chính quyền và nhiệm vụ của đảng. Để phát huy được năng lực của các cán bộ cần có luân chuyển giữa hệ thống nhà nước và hệ thống Đảng.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung đề nghị cần thực hiện luân chuyển giữa hệ thống Nhà nước và hệ thống Đảng chứ không chỉ luân chuyển trong hệ thống Nhà nước. Để chia sẻ, lãnh đạo nắm thêm thực tiễn quản lý nhà nước, cũng như qua thực tế lãnh đạo chỉ đạo công tác đảng. Đó là cách cán bộ quản lý nhà nước quan tâm hơn đến công tác đảng, còn trong hệ thống đảng quan tâm hơn công tác vận hành điều hành quản lý nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Dương đánh giá cao kết quả triển khai Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII trong thời gian qua, đồng thời tiếp thu các ý kiến tham luận và cho rằng, thời gian tới, Cơ quan Đảng ủy khối tiếp tục xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xác định chức năng, nhiệm vụ và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động; Tiếp tục tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng và ban hành các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ trong Đảng bộ khối. Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức gắn với tiêu chuẩn cán bộ và vị trí việc làm./.

Theo VOV