Chủ nhật,  18/08/2019
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tràng Định:

Nỗ lực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

LSO-Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho huyện và cơ sở, trong những năm qua, dù chỉ có 3 biên chế, trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn, nhưng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị (TTBDCT) huyện đã khắc phục khó khăn, nỗ lực vượt khó trong thực hiện nhiệm vụ và đạt kết quả thiết thực.

Các học viên lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, năm học 2016 – 2018 học tập tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

Chủ động tham mưu

Bà Hoàng Thị Định, Giám đốc TTBDCT huyện cho biết: Ngay từ đầu năm, trung tâm đã chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Trên cơ sở giao nhiệm vụ của Huyện ủy, trung tâm phân công nhiệm vụ cho đội ngũ giảng viên kiêm chức thực hiện tốt chương trình và giảng dạy theo quy định. Trong quá trình tổ chức lớp, thường xuyên đôn đốc việc chuẩn bị giáo án và quản lý chặt chẽ việc lên lớp của giảng viên cũng như nội dung giảng dạy. Bên cạnh đó, thường xuyên trao đổi, góp ý, rút kinh nghiệm cho giảng viên để cùng thống nhất đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên.

Hiện nay, đội ngũ giảng viên của huyện gồm 15 người, trình độ chuyên môn đều từ cao đẳng, đại học trở lên; trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Các giảng viên kiêm chức đều có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy, có kiến thức, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn công tác; trước khi lên lớp không những chuẩn bị giáo án đầy đủ mà còn tích cực cập nhật kiến thức mới về tình hình kinh tế, xã hội của huyện, của tỉnh, trong nước và quốc tế. Chủ động đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy nên đã tạo được sự hứng thú học tập của các học viên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Tăng cường phối hợp

Trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, TTBDCT huyện luôn chủ động phối hợp với các ban xây dựng đảng, tổ chức đoàn thể, các ban, ngành của huyện, đảng ủy các xã, thị trấn để thực hiện. Trong 2 năm gần đây, ngoài đào tạo, bồi dưỡng tại huyện, TTBDCT huyện đã phối hợp mở 3 lớp đối tượng kết nạp đảng tại 3 cụm xã. Trong đó, năm 2016, tổ chức được 1 lớp tại cụm xã: Chiến Thắng, Chí Minh với trên 50 học viên; năm 2017 tổ chức 2 lớp tại cụm xã Tân Tiến gồm 8 xã và cụm xã Quốc khánh gồm 3 xã với tổng số 160 học viên.

Ông Hoàng Văn Quyết, Bí thư xã Chi Lăng cho biết: Việc mở lớp tại cụm xã đã tạo thuận lợi cho nhiều học viên đến học tập. Do không có kinh phí cấp trên cấp nên chúng tôi thực hiện mỗi xã bỏ ra từ 3 đến 4 triệu đồng, đồng thời huy động học viên đóng góp 300 nghìn đồng để mở lớp học, mời giáo viên lên lớp và lo nơi ăn ở cho học viên ở xa, qua đó đã tạo nguồn phát triển đảng viên được thuận lợi. Năm 2016, xã kết nạp đảng đạt 10/10 chỉ tiêu, thì năm 2017, tính đến thời điểm hiện tại, xã kết nạp được 11 đảng viên, vượt 1 chỉ tiêu, nâng lên 278 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng tổ chức tại huyện, TTBDCT luôn tạo điều kiện có chỗ ăn, nghỉ cho học viên, tổ chức nấu ăn tại trung tâm, vừa tiết kiệm, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng được đầu tư năm 2011, hiện một số hạng mục đã xuống cấp, trang thiết bị còn thiếu, nhưng trung tâm đã thực hiện xã hội hóa, huy động sự ủng hộ của học viên; đến nay, 6 phòng học của học viên, 1 phòng làm việc của giáo viên đều được trang bị ti vi và thiết bị sinh hoạt cần thiết phục vụ cho việc học tập, một số phòng học cũng được sơn sửa lại cho mới…

Tính từ năm 2016 đến nay, trung tâm đã phối hợp mở được 27 lớp đào tạo, bồi dưỡng, với gần 2.500 học viên (năm 2016: 18 lớp, năm 2017: 9 lớp), luôn vượt chỉ tiêu giao hằng năm (chỉ tiêu bồi dưỡng khoảng 3 đến 4 lớp/năm, với khoảng 400 học viên).

Những cố gắng đó đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Ghi nhận sự nỗ lực của  TTBDCT huyện, nhiều năm liên tục đơn vị đạt tập thể lao động tiên tiến và được UBND huyện tặng giấy khen.

PHÙNG KHIÊM