Thứ ba, 23/04/2019
Ủy ban MTTQ các cấp:

Đa dạng hoạt động hướng về địa bàn biên giới

LSO-Toàn tỉnh có 5 huyện biên giới với 21 xã, thị trấn giáp biên. Phát huy vai trò của mình, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động hướng về những địa bàn này; qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi biên giới. 
Bà Nông Thị Lâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà nhân dân thôn biên giới Nà Nưa, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định

Trước hết, công tác tuyên truyền đến địa bàn biên giới luôn được Ủy ban MTTQ các cấp chú trọng. Trong năm 2017, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền chuyên đề đối ngoại nhân dân; cùng đó, MTTQ các cấp lồng ghép tuyên truyền được trên 6.200 cuộc, với hơn 477.600 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến và vận động nhân dân thực hiện các quy định về quản lý biên giới; gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị với nhân dân nước láng giềng. Mặt khác, vận động bà con tích cực phát triển kinh tế, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự.

Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bà Hoàng Thị Bằng, thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng cho biết: Nhờ được cán bộ mặt trận tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tôi và nhân dân thôn bản biên giới thêm hiểu biết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó ngăn chặn những đối tượng vượt biên trái phép, phòng ngừa, phát hiện tố giác, đấu tranh với các đối tượng mua bán người, ma túy, tiền giả…

Bà Nông Thị Lâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Cùng với tuyên truyền, MTTQ các cấp còn thường xuyên tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình ở các thôn, bản giáp biên. Trong năm 2017, MTTQ tỉnh khảo sát nắm tình hình kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng tại nhiều xã biên giới; trong đó có các xã đã tổ chức kết nghĩa bản – bản với thôn bản bên Trung Quốc như các xã: Đào Viên, Quốc Khánh, huyện Tràng Định; Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, Bính Xá, huyện Đình Lập. Qua khảo sát đã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó đề nghị, kiến nghị giải quyết những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở. Chẳng hạn, tại xã Thanh Lòa, nhân dân đề nghị UBND huyện Cao Lộc xem xét, đầu tư xây dựng đường giao thông và hệ thống thủy lợi đảm bảo nhu cầu đi lại và phục vụ sản xuất nông nghiệp; đề nghị UBND xã làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất theo Dự án 143 của tỉnh tại khu vực Pác Có…

Để khuyến khích nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, Ủy ban MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong năm 2017, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà hàng trăm người có uy tín tiêu biểu thuộc các xã biên giới, trị giá 60 triệu đồng. Qua đây, động viên họ thêm hăng hái, cùng lực lượng chức năng đấu tranh giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Kết quả, đội ngũ này đã vận động các hộ gia đình tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, vận động nhân dân giao nộp hàng trăm khẩu súng và nòng súng tự chế các loại…

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục triển khai sâu rộng các chương trình, kế hoạch hành động đến cơ sở, nhất là khu vực giáp biên, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cư dân biên giới; nêu cao tinh thần cảnh giác, cùng lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

HOÀNG HUẤN