Thứ tư, 24/04/2019

Bổ nhiệm nhân sự: Hà Nội, Sơn La, Gia Lai, Kiên Giang

Lãnh đạo các tỉnh Hà Nội, Sơn La, Kiên Giang, Gia Lai vừa ký các quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Hà Nội: Cổng thông tin điều hành UBND thành phố Hà Nội cho biết, Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Chung vừa ký các quyết định  về công tác cán bộ.

Cụ thể, ngày 17/11/2007, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký Quyết định số 8028/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung ông Trần Đức Hoạt, Phó Bí thư Quận ủy, giữ chức danh Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký Quyết định số 8004/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Tạ Văn Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trước đó, ngày 14/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký Quyết định số 7926/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Phan Văn Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.

Sơn La: Ngày 21/11, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã trao Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Sơn La;

Quyết định số 2938/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Bùi Văn Mẫn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Sơn La;

Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Phùng Mạnh Hiệp, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hồng, Chánh văn phòng Ban Nội chính tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng Ban quan lý khu vực phát triển đô thị tỉnh.

Kiên Giang: Ngày 21/11, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 9/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc bổ nhiệm ông Lâm Minh Công, Phó Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 9/11/2017.

Gia Lai: Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành ký Quyết định số 989/QĐ-UBND về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý. Theo đó, ông Trần Đại Thắng, Trưởng Phòng Xây dựng Chính quyền của Sở Nội vụ, được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ Gia Lai, kể từ tháng 11/2017.

Theo baochinhphu