Thứ năm,  13/08/2020

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Chủ tịch Quốc hội chúc ban Kinh tế Trung ương gặt hái nhiều thành công hơn nữa, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2020.

Trong buổi thăm và làm việc đầu năm mới với Ban Kinh tế Trung ương diễn ra vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Ban Kinh tế Trung ương phải tiếp tục chủ động nghiên cứu những vấn đề lớn của kinh tế để phát triển đất nước, kịp thời tham mưu cho Đảng ban hành những chính sách giải quyết những khó khăn trong thực tế để tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách trong đổi mới quản lý kinh tế, thúc đẩy các cơ quan hành pháp thực hiện.

chu tich quoc hoi lam viec voi ban kinh te trung uong hinh 1
Chủ tịch QH làm việc với Ban Kinh tế Trung ương.

 

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong thời kỳ hòa bình, thống nhất, xây dựng và phát triển, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, Đảng ta luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội. Việc coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm xuất phát từ việc kinh tế đóng vai trò nền tảng, quan trọng hàng đầu của quá trình phát triển; kinh tế không phát triển nhanh và bền vững thì đất nước không thể giàu mạnh, không có điều kiện thực hiện tốt các chính sách an sinh – xã hội, nhân dân không thể có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trải qua chặng đường 70 năm hình thành và phát triển với nhiều thay đổi về mô hình tổ chức cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, Ban Kinh tế Trung ương đã tham mưu, đề xuất cho Trung ương ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Tiếp nối những thành tựu trong quá trình phát triển của Ban, năm 2019 Ban Kinh tế trung ương đã hoàn thành 6 Đề án được giao chủ trì xây dựng gồm các đề án: về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về phát triển kinh tế tư nhân; về sắp xếp, đổi mới và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; về chính sách công nghiệp quốc gia; về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, về phát triển năng lượng quốc gia và Bộ Chính trị đã ban hành 2 Nghị quyết, 3 Kết luận, còn Nghị quyết về “Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045” đang được trình để ban hành. Những đề án này là những nội dung quan trọng đối với việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước cho giai đoạn tới.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong hai năm qua, kinh tế đất nước liên tiếp đạt mức tăng trưởng trên 7%. Năm 2019 cũng là năm thứ 2 liên tiếp toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu mà Quốc hội giao cho Chính phủ đều đạt và vượt. Ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì vững chắc, lạm phát được kiểm soát tốt, các cân đối lớn của nền kinh tế được củng cố. Những thành tựu trong thời gian qua, đặc biệt là những năm gần đây được coi là những tiền đề hết sức quan trọng.

Nhân dịp đầu Xuân năm mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc ban Kinh tế Trung ương gặt hái nhiều thành công hơn nữa, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2020.

chu tich quoc hoi lam viec voi ban kinh te trung uong hinh 2

Chủ tịch Quốc hội nói: “Từ ngày có Ban kinh tế tái lập lại, Bộ Chính trị và Trung ương rất yên tâm khi cho ý kiến vào những vấn đề để phân tích giúp cho Bộ Chính trị ban hành nhiều chủ trương chính sách lớn và giúp cho Bộ Chính trị đưa ra những quyết sách về chính trị. Ban đã đóng góp cho kinh tế đất nước đi lên nhanh và vững chắc như thời gian vừa qua. Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thẩm định, tham gia ý kiến vào những đề án trình Bộ Chính trị; phối hợp rất tốt với các cơ quan của Quốc hội, hai bên sử dụng nguồn tư liệu, phân tích, đánh giá để bổ sung cho nhau”.

Ngoài ra, Ban Kinh tế Trung ương cũng tham gia hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng; phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan của Quốc hội; tổ chức các diễn đàn, hội thảo để đóng góp cho việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về kinh tế-xã hội, góp phần tháo gỡ vướng mắc, rào cản trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Cũng trong năm nay, Việt Nam giữ vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch ASEAN và Quốc hội Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Ðại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41.

chu tich quoc hoi lam viec voi ban kinh te trung uong hinh 3

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị: “Tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có nói một câu rất hay, đó là “Không được ngủ quên trên vòng Nguyệt Quế, phải chủ động, tích cực hơn năng động, sáng tạo hơn để đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019. Trên tinh thần đó, Ban Kinh tế Trung ương cần phát huy được những thành quả đạt được trong năm 2019, khắc phục những hạn chế để hoạt động ngày càng toàn diện hơn, có chất lượng cao hơn.

Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục chủ động nghiên cứu những vấn đề lớn phát triển kinh tế xã hội, kịp thời tham mưu cho Đảng ban hành chính sách giải quyết những khó khăn trong thực tế để tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách trong đổi mới quản lý kinh tế và thúc đẩy cho các cơ quan hành pháp thực hiện. Bên cạnh đó, để chất lượng, hiệu quả của việc thẩm định tham gia ý kiến đối với các đề án, báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công, Ban Kinh tế Trung ương cần tiếp tục quan tâm, nhất là văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị đó, Ban Kinh tế Trung ương cần phải nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn và kiện toàn tổ chức bộ máy, nhất là công tác cán bộ có đủ số lượng và chất lượng để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của mình”.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với bề dày truyền thống, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục là Ban Đảng xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng; đề nghị Ban Kinh tế Trung ương cần phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội trong trao đổi thông tin, nỗ lực đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức của năm 2020 để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó./.

Theo VOV