Thứ năm,  04/06/2020

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét công tác chuyển đổi mô hình và tình hình hoạt động Bệnh viện Đa khoa tỉnh

LSO-Chiều 24/11/2017, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh về công tác chuyển đổi mô hình và tình hình hoạt động của bệnh viện. 

Trong những năm qua, hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục có bước phát triển theo chiều sâu, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, chất lượng chuyên môn và việc đáp ứng sự hài lòng của người bệnh ngày càng được nâng cao.

Về việc chuyển đổi mô hình sang hoạt động tự chủ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xác định thực hiện tự chủ là bước đột phá lớn nhằm nâng cao chất lượng mọi mặt, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân và nhân viên bệnh viện. Bệnh viên thường xuyên nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tiếp tục đổi mới thái độ phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm. Tích cực tăng thu từ nguồn hợp pháp, chính đáng bằng việc nâng cao khối lượng các dịch vụ kỹ thuật (phục hồi chức năng, chăm sóc người bệnh, tư vấn – giáo dục sức khỏe…); hạn chế thất thoát qua thanh toán bảo hiểm y tế do sai sót về thủ tục.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đảm bảo chi đủ tiền lương và các khoản phụ cấp do nhà nước quy định cho cán bộ, y, bác sĩ trong bệnh viện. Kết quả thu sự nghiệp đều tăng, tỉ lệ tự đảm bảo kinh phí thường xuyên đạt từ 70 đến 83%. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chuyển đổi mô hình sang hoạt động tự chủ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng gặp một số khó khăn như: nhận thức về quá trình tự chủ trong đơn vị chưa thật đầy đủ, một bộ phận viên chức chưa thể hiện quyết tâm thực hiện tự chủ. Đặc biệt, một số khoản thu nhập có xu hướng giảm cũng ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và tinh thần làm việc của cán bộ viên chức…

Tại cuộc họp đã có 14 kiến nghị, đề xuất của các trưởng khoa, phòng trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, công tác quản lý tài chính để bệnh viện ngày càng phát triển, hướng đến bệnh viện tự chủ toàn bộ vào năm 2020.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo về công tác chuyển đổi và tình hình hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của ban lãnh đạo, cán bộ và nhân viên bệnh viện trong công tác khám, chữa bệnh. Đồng chí nhấn mạnh: Công tác chuyển đổi mô hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh sang hoạt động tự chủ là nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của ngành y tế nói chung và Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng. Đây là một nhiệm vụ rất nặng nề, do đó cần có sự đồng thuận, quyết tâm cao của cán bộ, viên chức người lao động trong đơn vị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện tốt công tác chuyển đổi mô hình sang hoạt động tự chủ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại bệnh viện. Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí đề nghị ban lãnh đạo; các tổ chức đoàn thể của bệnh viện tiếp thu, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân viên. Lãnh đạo các khoa, phòng chủ động tham mưu với ban giám đốc bệnh viện về chuyên môn và quản lý nhân sự, tài chính. Tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện đoàn kết, không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. 

TRIỆU THÀNH