Thứ sáu,  21/02/2020

Tạo đồng thuận từ việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân

(LSO) – Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, dân chủ, đúng quy định, các cuộc tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện với nhân dân đã góp phần giải quyết kịp thời nhiều ý kiến nguyện vọng chính đáng của người dân. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Thành phố Lạng Sơn là trung tâm kinh tế, chính trị văn hóa của tỉnh, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, cấp ủy, chính quyền thành phố luôn coi trọng việc tiếp dân và đối thoại trực tiếp để lắng nghe nhân dân đóng góp, hiến kế xây dựng phát triển thành phố.

Người dân thành phố Lạng Sơn phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy và UBND thành phố Lạng Sơn tháng 1/2020

Đồng chí Nguyễn La Thông, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Thông qua hoạt động tiếp dân và đối thoại trực tiếp, các ý kiến của người dân được phản ánh trực tiếp đến lãnh đạo cao nhất có sự chứng kiến của chính quyền, các ban, ngành, niềm tin của người dân với cấp ủy, chính quyền trong giải quyết công việc được tăng lên. Đối với lãnh đạo, đây là dịp để nghe nhân dân phản ánh toàn diện các lĩnh vực trên địa bàn thành phố cũng như hoạt động của bộ máy chính quyền. Từ đó sẽ có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh, uốn nắn đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ nhân dân tốt hơn.

Trong năm 2019, lãnh đạo Thành ủy đã tiếp gần 100 lượt công dân; thành phố tổ chức 2 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy và UBND với nhân dân mang lại hiệu quả tích cực. Qua đó, lãnh đạo thành phố đã tiếp nhận nhiều thông tin hữu ích phục vụ xây dựng thành phố Lạng Sơn ngày càng khang trang hơn.

Tại huyện Văn Quan, cấp ủy, chính quyền huyện chú trọng tổ chức đối thoại với nhân dân theo chuyên đề. Cụ thể, năm 2019, huyện tổ chức đối thoại chuyên đề với hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và đối thoại trực tiếp với các hộ chăn nuôi cá lồng trên địa bàn.

Đặc biệt cuộc đối thoại với các hộ nuôi cá lồng diễn ra chất lượng, hiệu quả. Mục tiêu tổ chức đối thoại nhằm thông tin về chủ trương sắp xếp, bố trí và nâng cao chất lượng cá lồng của huyện và lắng nghe ý kiến, đề xuất giải pháp của người dân phát triển nghề nuôi cá lồng theo hướng bền vững. Buổi tiếp xúc diễn ra trong không khí thẳng thắn, cởi mở; đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tiếp nhận 25 ý kiến của người chăn nuôi cá lồng nêu khó khăn, đề xuất giải pháp, lộ trình khi thực hiện chuyển đổi phương thức nuôi cá lồng.

Ông Triệu Văn Vượng, một hộ  nuôi cá lồng ở thị trấn Văn Quan cho biết: Chủ trương chuyển đổi phương pháp nuôi cá từ lồng quây sang lồng treo là đúng đắn vừa giúp nâng cao chất lượng cá nuôi vừa bảo vệ môi trường. Không những vậy, cuộc đối thoại đã giúp  người chăn nuôi cá lồng và chính quyền chia sẻ và có tiếng nói chung trong việc đẩy mạnh phát triển nghề nuôi cá lồng của huyện theo hướng hiệu quả, bền vững.

Sau khi lắng nghe ý kiến của người dân, cấp ủy, chính quyền đã điều chỉnh nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch, sắp xếp lại việc phát triển chăn nuôi cá lồng trên địa bàn. Cụ thể như: nhất trí lộ trình chuyển đổi từ lồng quây truyền thống sang lồng treo xong trước 31/12/2021; điều chỉnh, xác định lại phương án quy hoạch các vị trí nuôi cá; giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm cá lồng…

Ngoài thành phố Lạng Sơn và huyện Văn Quan, Cao Lộc là huyện đặc biệt coi trọng việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Trong năm 2019, huyện đã tổ chức được 2 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân, nhiều vấn đề nhân dân nêu ý kiến liên quan đến các lĩnh vực: tài nguyên – môi  trường, sản xuất nông nghiệp, xây dựng… Những ý kiến đó đã được lãnh đạo huyện tiếp thu, trả lời, chỉ đạo giải quyết, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Huyện ủy Cao Lộc cho biết: Đối thoại trực tiếp là dịp để người đứng đầu cấp ủy thấy được năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức của huyện trong việc phục vụ nhân dân, cũng như chấp hành các quy định của pháp luật về thực thi công vụ. Qua đó từng bước chấn chỉnh nâng cao chất lượng giải quyết công việc cho nhân dân.

Được biết, trong năm 2019, người đứng đầu cấp ủy huyện Cao Lộc đã tiếp nhận giải quyết 36 lượt ý kiến của người dân liên quan đến nhiều lĩnh vực trong các cuộc đối thoại trực tiếp. Trong đó, lãnh đạo Huyện ủy giải đáp tại chỗ 15 ý kiến; chỉ đạo chính quyền xem xét giải quyết và trả lời bằng văn bản 21 ý kiến.

Tìm hiểu thực tế tại các huyện về công tác tiếp dân và tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân cho thấy, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc. Người đứng đầu các huyện ủy, thành ủy thực hiện đối thoại trực tiếp được trên 20 cuộc và tiếp hơn 120 lượt công dân. Có những huyện thực hiện sáng tạo quy định về đối thoại với nhân dân, đó là lựa chọn các vấn đề sát với đời sống xã hội, phù hợp với thực tiễn, chẳng hạn như các huyện: Lộc Bình, Đình Lập lựa chọn đối thoại chuyên đề về giải quyết tranh chấp đất rừng; Văn Quan lựa chọn đối thoại về quy hoạch phát triển cá lồng… Thông qua việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, các kiến nghị, đề xuất chính đáng của người dân được cấp ủy tiếp thu, chỉ đạo chính quyền giải quyết kịp thời đúng chủ trương, chính sách. Qua đó, phát huy tối đa tinh thần dân chủ, tạo đồng thuận xã hội, tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

TRANG NINH