Chủ nhật, 21/04/2019

Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2017

LSO-Sáng nay (28/11), tại tỉnh Lạng Sơn, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2017 Cụm các tỉnh Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo 13 tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn đồng chủ trì hội nghị.
Đồng chí Trần Sỹ ThanhỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong khu vực đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành uỷ để thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ đã thống nhất tại giao ban 6 tháng đầu năm 2017. Nội dung, hình thức hoạt động có nhiều đổi mới, trong đó nổi bật một số lĩnh vực như: tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) theo điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5,6 (khóa XII) và các nghị quyết, chỉ thị khác của Đảng. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị và dư luận xã hội đã bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, những vấn đề, vụ việc, sự kiện quan trọng, phức tạp, nhạy cảm diễn ra trên địa bàn có tác động đến tư tưởng, tình cảm của người dân;…

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những chuyển biến tích cực trong 6 tháng cuối năm 2017; đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất với Trung ương trong thời gian tới và chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong chuyên môn.

Đồng chí Lâm Phương ThanhỦy viên Trung ương ĐảngPhó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Những kết quả của công tác tuyên giáo thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện công tác phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng của đất nước. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo các tỉnh trong cụm cần tiếp tục đổi mới, học tập, quán triệt, tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi của các nghị quyết của Trung ương đã đề ra; tiếp tục hướng dẫn, nhìn nhận cụ thể, sâu sát hơn trong phát hiện, bài trừ, khắc phục các biểu hiện suy thoái đồng thời nhạy bén hơn trong việc nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, từ đó có định hướng kịp thời. Cùng đó quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, phát huy tính tích cực của mạng xã hội trong tuyên truyền; tiếp tục nâng cao chất lượng nắm bắt tình hình, tham mưu trong lĩnh vực khoa – giáo; chú trọng thực hiện công tác thông tin đối ngoại; thường xuyên cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

ĐỖ HOẠT