Thứ ba,  26/05/2020

Góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh

LSO-Sáng nay (4/2), đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII chủ trì cuộc họp góp ý chi tiết, tổng thể về dự thảo lần 2 Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo và nghe đánh giá khái quát quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các đại biểu đã thống nhất cho rằng dự thảo báo cáo có kết cấu hợp lý, ngắn gọn (hơn 30 trang), đã đánh giá một cách toàn diện, bao quát trên tất cả các lĩnh vực về kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của nhiệm kỳ 2015 -2020.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung góp ý, làm rõ thêm những kết quả đã đạt được cũng như các vấn đề còn tồn tại, hạn chế đối với từng lĩnh vực kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng thời phát biểu bổ sung các nội dung cần thiết đưa vào báo cáo như đánh giá, nhận định, dự báo tình quốc tế và trong nước; xây dựng mục tiêu, phương hướng, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển đối với từng lĩnh vực trong nhiệm kỳ mới một cách cụ thể, với từng vấn đề trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tế.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban văn kiện
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên tiểu ban, các tổ biên tập văn kiện đại hội tiếp tục rà soát, chỉnh sửa nội dung, câu từ và kết cấu báo cáo, hoàn thiện nội dung để vừa đảm bảo nội dung – hình thức của một báo cáo chính trị vừa đánh giá đúng, đủ các nội dung cần thiết đối với từng mảng, lĩnh vực kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng.

Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, các thành viên cần cố gắng hơn nữa để hoàn thiện báo cáo một cách ngắn gọn, logic, nêu bật được những kết quả trọng tâm về kinh tế – chính trị – xây dựng đảng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; chỉ rõ, cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và đề ra được phương hướng, giải pháp thực hiện đối với từng mảng, lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

ANH DŨNG