Thứ tư,  19/02/2020

Tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

LSOSáng nay (7/2), Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công tác TTĐN năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác TTĐN của tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn lãnh đạo, chỉ đạo một cách đồng bộ, có hiệu quả đối với công tác TTĐN, các hoạt động tuyên truyền biển đảo và quản lý biên giới lãnh thổ trên địa bàn gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, luận điệu tuyên truyền của các nhóm cơ hội chính trị.

Năm 2019, công tác TTĐN đạt được kết quả quan trọng, đặc biệt là công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam và Lạng Sơn đến với bạn bè quốc tế.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi về những kết quả đã đạt được trong công tác TTĐN năm 2019. Đồng thời phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương kết quả mà Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh đã đạt được trong năm 2019.

Đồng chí chỉ rõ: Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. Cùng đó, tình hình chính trị, kinh tế trên thế giới sẽ còn diễn biến phức tạp. Do đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác TTĐN, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về TTĐN theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các văn bản liên quan; chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội (nhất là ở những địa bàn trọng điểm và khu vực biên giới) về vấn đề có liên quan đến công tác đối ngoại và TTĐN.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Cùng đó, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, bảo vệ hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; phát huy vai trò của cơ quan báo chí truyền thông trong công tác TTĐN; tăng cường phản bác lại những thông tin sai lệch, không đúng sự thật; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa, tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng; quan tâm, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền về công tác TTĐN…

TRÍ DŨNG