Chủ nhật,  28/02/2021

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2020

LSO-Sáng 10/2/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, các chuyên đề hướng dẫn, xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2020 như: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; trọng tâm công tác phong trào; công tác dân chủ – pháp luật; đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp.

Năm 2020, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm: nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, nêu ý kiến, được giải đáp kiến nghị về đổi mới công tác tuyên truyền vận động nhân dân, hướng dẫn tuyên truyền trên mạng xã hội; hướng dẫn cụ thể công tác đối ngoại, kiều bào; củng cố tổ chức bộ máy, chế độ chính sách cho cán bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp, chú trọng tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước; tham gia đóng góp vào văn kiện đại hội đảng các cấp hướng tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kiện toàn đội ngũ cán bộ; tăng cường nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân; chọn điểm nhấn cho các cuộc vận động, phong trào thi đua tùy theo tình hình địa phương; đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của nhân dân; nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các huyện, thành phố
ký giao ước thi đua năm 2020

Sau hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các huyện, thành phố đã ký giao ước thi đua năm 2020.

DƯƠNG DUYÊN