Thứ ba,  11/08/2020

Đắk Lắk thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy, thi tuyển lãnh đạo cấp sở

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk sẽ quyết định danh sách ứng viên tham gia tuyển chọn gồm những cán bộ, công chức đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định…

Dak Lak thi diem tuyen chon Bi thu Huyen uy, thi tuyen lanh dao cap so hinh anh 1
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường phát biểu. 

Ngày 17/2, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy 2 huyện Lắk và Buôn Đôn; Kế hoạch thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk sẽ quyết định danh sách ứng viên tham gia tuyển chọn gồm những cán bộ, công chức đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định, đã có quy hoạch chức danh tuyển chọn hoặc quy hoạch chức danh tương đương trở lên (được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt); 3 năm liền kề hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trở lên; không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Điều 82 Luật Cán bộ, công chức. Đối với vị trí Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn, ứng viên là người dân tộc thiểu số.

Theo Kế hoạch, ngày 25/2, Hội đồng tuyển chọn tổ chức việc tuyển chọn; các ứng viên tham gia tuyển chọn trình bày nội dung Chương trình hành động và cam kết trách nhiệm thực hiện ở vị trí chức danh cần tuyển chọn.

Việc thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy nhằm thực hiện cơ chế tuyển chọn cạnh tranh, bình đẳng, dân chủ, công khai, khách quan để lựa chọn những công chức lãnh đạo, quản lý thực sự có năng lực, trình độ và triển vọng. Đồng thời tạo môi trường, điều kiện để ứng viên nghiên cứu học tập nâng cao trình độ bản thân, chắt lọc các đề án, giải pháp khả thi để xây dựng, phát triển huyện.

Trong tháng 2-3/2020, tỉnh Đắk Lắk cũng sẽ tiến hành thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Việc tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở nhằm từng bước xây dựng cơ chế sử dụng và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý bình đẳng, dân chủ, công khai khách quan để chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực, trình độ và triển vọng phục vụ sự nghiệp phát triển của tỉnh; tạo điều kiện, động lực và cơ hội để cán bộ phấn đấu, rèn luyện, học tập, cống hiến ngày càng tốt hơn; đồng thời tạo môi trường để cán bộ tự nghiên cứu, nâng cao trình độ; chắt lọc các đề án, giải pháp hay để phát triển ngành, lĩnh vực.

Việc tổ chức thi tuyển còn tạo điều kiện thu hút nhân lực có chất lượng cao, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo tổ chức thi tuyển, quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển, Ban giám sát. Các Sở có chức danh lãnh đạo, quản lý thi tuyển phải niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan về các nội dung của kỳ thi tuyển; tạo điều kiện để người đủ điều kiện, tiêu chí tìm hiểu, tiếp cận thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và vai trò, nghĩa vụ, quyền lợi, các vấn đề khác liên quan đến thi tuyển.

Đồng thời, phải giới thiệu bằng văn bản nhân sự đủ năng lực, điều kiện, tiêu chuẩn cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh để đề cử tham gia thi tuyển theo quy định.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp nhận hồ sơ trước ngày 25/2, thời gian thi viết trước ngày 15/3 và thời gian bảo vệ Đề án trước ngày 30/3./.

Theo Vietnamplus