Thứ tư,  08/04/2020

Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộtrước khi bổ nhiệm chức vụ

(LSO) – Để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, 2 năm gần đây, việc cử cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong quy hoạch, trước khi bổ nhiệm chức vụ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) trình độ chuyên môn, kiến thức đã được các cấp, ngành của tỉnh tăng cường thực hiện.

Trong những năm qua, các sở, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác ĐTBD CBCCVC. Riêng năm 2018, toàn tỉnh có 41.091 lượt cán được cử đi ĐTBD, đạt 120,5% so với kế hoạch; năm 2019, cả tỉnh có 41.863 lượt cán bộ được cử đi ĐTBD, tăng 1,87% so với năm 2018.

Bà Hoàng Như Thảo, Trưởng Phòng CCVC, Sở Nội vụ cho biết: Thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC” góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, 2 năm gần đây, công tác ĐTBD CBCCVC trước khi bổ nhiệm được các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch ĐTBD CBCCVC hằng năm. Sở cũng tích cực chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo mở các lớp bồi dưỡng CBCCVC trong quy hoạch, trước khi bổ nhiệm. Qua đó, công tác này đạt kết quả tích cực.

Cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng trình độ chuyên môn

Theo tổng hợp từ cơ quan chuyên môn, từ năm 2018 đến hết năm 2019, toàn tỉnh đã có 6.822 lượt CBCCVC được cử tham gia các khóa ĐTBD trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo từ cấp sở, ngành của tỉnh đến cấp xã. Các nội dung đào tạo gồm: trình độ đại học, sau đại học, cao đẳng ở các chuyên ngành, lĩnh vực và trình độ cao cấp, trung cấp lý luận chính trị. Nội dung bồi dưỡng gồm: kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, kiến thức hội nhập quốc tế; kiến thức tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc, quốc phòng – an ninh theo tiêu chuẩn chức vụ. Ông Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ CBCCVC về vai trò của hoạt động ĐTBD trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Năm 2019, đơn vị có 1 trường hợp quy hoạch bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo văn phòng, 16 trường hợp quy hoạch bổ nhiệm cấp phòng và tương đương được cử tham gia các khóa đào tạo trình độ chuyên môn đại học, sau đại học ở trong nước và nước ngoài và tham gia bồi dưỡng kiến thức theo chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý.

Bản thân CBCCVC đã gương mẫu, nghiêm túc trong việc học tập, bồi dưỡng, coi việc tham gia các khóa ĐTBD là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Bà Đỗ Thanh Hà, Phó Trưởng Phòng Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Lộc Bình cho biết: Trước khi được bổ nhiệm chức vụ (đầu năm 2020), tôi được cử tham gia đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị khóa 2018 – 2019 và các kiến thức bồi dưỡng để đủ điều kiện bổ nhiệm. Tôi sẽ vận dụng tối đa kiến thức, kỹ năng và trình độ được ĐTBD nhằm đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để đạt mục tiêu hết năm 2020, 100% CBCCVC lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định; bảo đảm đến hết năm 2021, 100% CBCCVC phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, chọn cử CBCCVC và CBCCVC là lãnh đạo, quản lý hiện chưa đáp ứng được tiêu chuẩn, trình độ theo yêu cầu tham gia các khóa ĐTBD về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước và các kiến thức theo chuyên ngành, lĩnh vực, vị trí việc làm.

MINH ĐỨC