Thứ năm,  09/04/2020

Đã tiến hành gần 300 đại hội điểm cấp cơ sở trên toàn quốc

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Tại hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng mới đây, báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương cho biết, trên toàn quốc đã tổ chức thành công 295 đại hội điểm cấp cơ sở; xây dựng Kế hoạch tổ chức 1.174 đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở và 92 đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở trong quý I và quý II năm 2020.

tren toan quoc da tien hanh gan 300 dai hoi diem cap co so  hinh 1
Đại hội điểm xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. 

 

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW và các kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Trong tháng 3/2020, ngành Tổ chức xây dựng Đảng trên toàn quốc sẽ tập trung  chuẩn bị, tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; Tham mưu hoàn thiện có chất lượng các báo cáo tổng kết; tiếp tục xây dựng Đề án tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu của các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp, chủ động tham mưu điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu chuẩn bị tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ cấp mình và theo dõi, nắm tình hình, chỉ đạo đại hội cấp dưới, đặc biệt đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm ngay trong quý I năm 2020./.

Theo VOV