Thứ sáu,  07/08/2020

Giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài

LSO-Chiều nay (9/3), tại Hà Nội, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến công tác PCPNN .


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban đã báo cáo công tác PCPNN năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020. Theo đó, Việt Nam hiện có 504 tổ chức PCPNN hoạt động. Năm 2019, giá trị viện trợ đạt gần 262 triệu USD (giảm 24 triệu USD so với năm 2018), tập trung thực hiện ở các lĩnh vực: y tế, phát triển và giải quyết các vấn đề xã hội, giáo dục – đào tạo, môi trường, trật tự đô thị…

Các tổ chức PCPNN được triển khai hoạt động theo định hướng, ưu tiên trọng tâm của nước ta hiện nay và đã có đóng góp tích cực, hiệu quả, thiết thực cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước nói chung, của từng địa phương nói riêng.

Hầu hết tổ chức PCPNN hoạt động tuân thủ theo quy định; phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin với các đối tác của Việt Nam;  triển khai dự án hiệu quả, đúng nhu cầu; tích cực chia sẻ thông tin; tích cực tham gia và đóng góp cho các hoạt động do các cơ quan Việt Nam tổ chức.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương đã báo cáo, tham luận, chỉ ra những mặt tích cực, hạn chế trong công tác PCPNN và có những kiến nghị cụ thể nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác PCPNN, ghi nhận các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực trong công tác này và phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban trong thời gian qua.

Đồng chí nêu lên những công việc cụ thể cần triển khai thực hiện trong thời gian tới đó là: Cơ quan thường trực các địa phương tích cực nghiên cứu chính sách và nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp có thẩm quyền việc xây dựng triển khai các dự án PCPNN đảm bảo đa dạng hóa, cụ thể hóa theo từng nhu cầu, đặc điểm của từng địa phương; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động của các tổ chức PCPNN.

Cùng đó, các địa phương cần có cơ chế, chính sách phù hợp để nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng viện trợ PCPNN; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức PCPNN hoạt động, triển khai các dự án; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác PCPNN.

Năm 2019, Lạng Sơn tiếp nhận 2 dự án PCPNN mới và 1 dự án bổ sung với tổng giá trị 114.673 USD, 7 khoản viện trợ phi dự án với tổng giá trị 161.180 USD. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 6 dự án PCPNN đang hoạt động với tổng vốn là 273.567 USD. Các dự án tập trung vào các lĩnh vực: xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các trường học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, y tế, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, giáo dục và đào tạo… 

HÀ MY