Thứ năm,  26/11/2020

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra tại tỉnh Lạng Sơn

LSOSáng nay (12/3), Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố Kết luận về Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng và quản lý đất đai (giai đoạn 1/1/2010-31/12/2017) tại UBND tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì buổi công bố.

Dự buổi công bố có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Trong chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Thảo, Phó Cục trưởng Cục I, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Kết luận Thanh tra số 289/TB-TTCP (ngày 27/2/2020) về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đất đai (giai đoạn từ ngày 1/1/2010-31/12/2017). Trong đó nêu rõ những kiến nghị đối với UBND tỉnh Lạng Sơn, các sở, ngành, huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra và phòng chống tham nhũng; chấn chỉnh hạn chế, yếu kém trong quản lý đất đai và đầu tư xây dựng tại một số dự án như: Dự án khu đô thị Phú Lộc I, II, III, IV và Nam Hoàng Đồng I (thành phố Lạng Sơn); Dự án N20 (huyện Cao Lộc)…


Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung trong kết luận thanh tra đã được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đồng ý, chỉ đạo.

NGỌC HIẾU