Thứ bảy,  28/03/2020

Rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025

LSO-Chiều nay (12/3), tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về tổ chức đại hội đảng các cấp và tình hình thực tế của đảng bộ, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chọn ra 14 đảng bộ, 12 chi bộ tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức đại hội đại trà. Trong đó, có 5 đảng bộ thực hiện thí điểm chủ trương đại hội bầu trực tiếp bí thư.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp; chủ động lựa chọn và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ở cấp mình, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định.

Các đơn vị tổ chức đại hội điểm đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban theo quy định, chuẩn bị kỹ các nội dung đại hội; các văn kiện trình đại hội bám sát các nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; công tác nhân sự đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình; việc bầu cử tại đại hội được thực hiện nghiêm túc theo Quy chế bầu cử trong Đảng, kết quả bầu cử rất tập trung, đúng phương án nhân sự đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội của một số đơn vị chưa kỹ, chưa đầy đủ, một số văn kiện chưa đảm bảo thể thức văn bản theo quy định. Một số báo cáo chính trị còn chung chung, thiếu khái quát; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chưa sâu sắc, toàn diện, nội dung còn trùng lặp với báo cáo chính trị; đề án, tờ trình nhân sự tại đại hội chưa đảm bảo đầy đủ nội dung; thời gian tiến hành đại hội chưa thống nhất; không khí thảo luận ở một số đại hội còn hình thức, chưa thực sự sôi nổi; công tác điều hành của đoàn chủ tịch đại hội, ban kiểm phiếu còn lúng túng, chưa khoa học…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những mặt được, chưa được, các vấn đề vướng mắc phát sinh và nguyên nhân trong quá trình tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, từ đó rút ra kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức đại hội thời gian tới.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cấp ủy cấp trên trực tiếp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình, đôn đốc, giải quyết, tháo gỡ khó khăn đối với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; chuẩn bị kỹ các văn kiện trình đại hội, các kịch bản điều hành, các tài liệu phục vụ đại hội. Coi trọng tất cả các nội dung của đại hội; quá trình điều hành cần tuân thủ đúng thứ tự theo kịch bản đã chuẩn bị; linh hoạt, điều chỉnh trình tự thực hiện một số nội dung cho phù hợp với tình huống phát sinh tại đại hội nhưng phải đảm bảo nguyên tắc, quy định; trang trí, khánh tiết trang trọng và làm tốt công tác hậu cần phục vụ. Chú trọng công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội.


Các đại biểu dự hội nghị

Thời gian tới, cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

ANH DŨNG