Thứ bảy,  28/03/2020

Góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

LSO-Chiều nay (13/3), đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII chủ trì cuộc họp góp ý kiến chi tiết, tổng thể về dự thảo lần 5 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Cuộc họp đã nghe đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII báo cáo khái quát về kết quả biên tập, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo lần 5 Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Theo đó, những nội dung trọng tâm đã được biên tập, chỉnh sửa như: kết cấu lại các đề mục, chỉnh sửa 2 phương án của chủ đề đại hội, phương châm đại hội; bài học kinh nghiệm, nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu tổng quát đại hội; chỉnh sửa số liệu 2 chỉ tiêu về tỷ lệ cứng hoá đường ô tô đến trung tâm xã và tỷ lệ cứng hoá đường giao thông nông thôn, chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm; bổ sung thêm nội dung “công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng” trong mục nói về công tác xây dựng Đảng; bổ sung thêm 3 chỉ tiêu về công tác quốc phòng…

Tại cuộc họp, đa số các ý kiến của các đại biểu đều nhất trí với việc lựa chọn 1 phương án về chủ đề, phương châm đại hội để tập trung xin ý kiến. Bên cạnh đó, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào một số nội dung, chỉ tiêu liên quan đến xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo, nhà văn hoá, an ninh – quốc phòng; chỉnh sửa câu từ, chính tả…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhất trí với việc lựa chọn chủ đề, phương châm đại hội đều là phương án 1.

Đồng chí đồng tình với các ý kiến, đề xuất của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy liên quan đến số liệu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm; công tác thi đua – khen thưởng, cải cách hành chính, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, tư pháp…

Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian qua, Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đầu tư thời gian, công sức để tổng hợp, nghiên cứu, chỉnh sửa để nâng cao chất lượng dự thảo lần thứ 5 Báo cáo Chính trị Đại hội XVII. Tuy nhiên, đây là vấn đề lớn, tổ biên tập cần có sự suy nghĩ, đầu tư thêm, qua mỗi lần họp, thảo luận, phân tích sẽ rõ thêm vấn đề. Thời gian tới, tổ biên tập tiếp tục cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện để sớm có bản dự thảo lần thứ 6 xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi đưa ra xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và xin ý kiến rộng rãi.

TÂN AN