Thứ ba,  07/04/2020

Mặt trận Tổ quốc: Chú trọng tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp

(LSO) – Tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai, đặc biệt là tập trung tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội.

Những ngày này, Ủy ban MTTQ phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn đang đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, tổ chức lấy ý kiến của nhân dân vào các dự thảo văn kiện. Ông Lành Văn Trí, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cho biết: Đại hội Đảng bộ phường dự kiến diễn ra trong tháng 5/2020. Ngay từ tháng 2/2020, MTTQ phường đã phối hợp tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội. Việc tổ chức lấy ý kiến được triển khai linh hoạt, thường là kết hợp tại đại hội các chi bộ.

Đại biểu khối Cửa Bắc phát biểu góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

Tính đến ngày 12/3/2020, 6/16 chi bộ ở phường Chi Lăng đã tổ chức xong đại hội. Qua đại hội đã nhận được gần 20 ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ phường. Tại Chi bộ khối Cửa Bắc, nhiều đại biểu đề nghị bổ sung cụm từ “do nhận thức chính trị, ý thức phấn đấu của một bộ phận không nhỏ trong lớp trẻ về Đảng còn mơ hồ, giảm sút ý chí” vào phần khó khăn trong phát triển đảng viên; đánh giá về hoạt động giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội không chỉ liệt kê số cuộc mà cần nêu sau giám sát đã có chuyển biến ra sao…

Cũng như phường Chi Lăng, MTTQ tại nhiều cơ sở trên địa bàn đã và đang phối hợp tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp. Theo tìm hiểu, từ đầu năm 2020 đến nay, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức được trên 300 hội nghị lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, nhận được khoảng 800 ý kiến góp ý vào nhiều nội dung, lĩnh vực nêu trong dự thảo. Qua đó, MTTQ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện.

Ông Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, từ trung tuần tháng 2/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp. Công tác tuyên truyền chia thành 3 đợt, trong đó, đợt 1 từ đầu năm 2020 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (tháng 10/2020). Đợt này tập trung tuyên truyền nhiều nội dung, đặc biệt coi trọng việc định hướng và phối hợp tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong xã hội đối với các dự thảo văn kiện đại hội. Qua đó, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào cuộc sống…

Bà Đặng Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lộc Bình cho biết: Căn cứ vào kế hoạch của tỉnh, MTTQ huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, gợi ý những nội dung cần góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp đến các tầng lớp nhân dân. Tính riêng từ đầu tháng 3/2020 đến nay, đã tổ chức được 4 cuộc, thu hút trên 400 đại biểu tham dự, nhận được nhiều ý kiến tâm huyết. Các ý kiến tập trung vào đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội nhiệm kỳ qua; dự báo tình hình phát triển của huyện, các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới…

Có thể nói, công tác xây dựng các văn kiện là khâu quan trọng để chuẩn bị đại đảng bộ các cấp. Hệ thống MTTQ trong toàn tỉnh đã và đang phát huy tốt vai trò trong tuyên truyền, tổ chức và tập hợp ý kiến góp ý của đông đảo quần chúng nhân dân vào dự thảo các văn kiện, góp phần vào thành công của đại hội.

HOÀNG HUẤN