Thứ sáu, 14/08/2020

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3

LSO-Ngày 19/3/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2020. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành kinh tế – xã hội năm 2020.

Trong quý I/2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế – xã hội. Theo đó, tổng diện tích gieo trồng vụ đông – xuân ước đạt 25.324,4 ha; một số loại cây trồng có giá trị kinh tế cao được người dân tập trung trồng có diện tích tăng khá so với cùng kỳ năm 2019, như: rau, ớt, khoai lang tương đương tăng khoảng hơn 1.000  ha.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn quý I/2020 ước đạt 710 triệu USD; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện quý I gần 1.100 tỷ đồng, đạt 17,8% dự toán, bằng 79,5% so với cùng kỳ.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Kết luận về dự thảo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý I/2020, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá sâu hơn công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; cập nhật thêm số liệu về kết quả điều hành kinh tế -xã hội.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020, tiếp tục tập trung cao độ cho phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong phạm vi toàn tỉnh, đặc biệt là khu vực cửa khẩu biên giới. Đối với thực hiện phát triển kinh tế – xã hội trong quý II và những tháng còn lại, UBND tỉnh sẽ tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm thúc đẩy sản xuất kinh doanh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 từ tháng 4/2020 đến hết tháng 9/2020. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển giao thông nông thôn, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân trong sản xuất kinh doanh.

Về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 29/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đồng chí Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo rà soát, bổ sung, cập nhật số liệu và biên tập lại tránh trùng lặp. Đồng thời trong dự thảo báo cáo phải có đánh giá, rút ra được bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng.

Trong khuôn khổ phiên họp, UBND tỉnh cũng đã nhất trí thông qua dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các hợp tác xã năm 2020; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh…

Đối với dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 18/6/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Phụ trách đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện.

TRANG NINH