Thứ ba, 23/07/2019
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh:

Đánh giá, phân loại tổ chức đảng – Không chạy theo thành tích

LSO-Theo kết quả đánh giá, phân loại chất lượng 73 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh năm 2017, có 38 cơ sở trong sạch, vững mạnh (TSVM), đạt 52,05%; 28 cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, 6 cơ sở hoàn thành nhiệm vụ và 1 cơ sở yếu kém. So với năm 2016, số cơ sở đảng TSVM giảm trên 13%, cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và yếu kém tăng.

Các đại biểu tham dự hội nghị ban chấp hành mở rộng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kỳ giữa năm 2017

Nói về nguyên nhân TCCSĐ đạt TSVM giảm, đồng chí Vi Minh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ cho rằng: Trong kiểm điểm, đánh giá phân loại có chặt chẽ hơn so với năm trước, chẳng hạn như không đạt 100% báo cáo chuyên đề, chỉ được xếp loại TSVM, chứ không đạt tiêu biểu; không đạt 80% báo cáo chuyên đề hoặc cơ quan xếp mức 3 (mức khá) chỉ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn cơ sở có cấp ủy viên bị kỷ luật chỉ xếp loại hoàn thành và không đạt 50% báo cáo chuyên đề thì phân loại yếu kém. Để việc kiểm điểm, phân loại TCCSĐ, đảng viên năm 2017 thực chất, không chạy theo thành tích, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện việc kiểm điểm theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Thường trực Đảng ủy phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, chuyên viên đảng ủy dự, giám sát việc kiểm điểm và đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên tại các cơ sở trực thuộc.

Theo đánh giá, quá trình kiểm điểm, đại đa số các cơ sở thực hiện theo đúng nội dung, quy trình đã được quy định trong các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Các cấp ủy, TCCSĐ, đảng viên đều thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình trước, đánh giá, phân loại chất lượng sau. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân đã gắn với kiểm điểm việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 04 –NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm năm 2016 của tập thể; thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện năm 2017 của cá nhân đảng viên…

Thực tế cho thấy, nhiều TCCSĐ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, tổ chức thực hiện hiệu quả ở cấp mình thì tổ chức đảng ở đó vẫn duy trì được TSVM tiêu biểu như: Đảng bộ Bưu điện tỉnh, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước, Đảng bộ Tòa án, Viện Kiểm sát, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Lệ, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh chia sẻ: Kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ chúng tôi là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lấy hiệu quả công việc làm thước đo, bên cạnh đó xây dựng các bộ tiêu chí và thang điểm đánh giá năng lực, hiệu quả của cán bộ, công chức; hoàn thiện các công cụ quản lý như: quy chế chi tiêu, kỷ luật, khen thưởng, chế độ giao ban, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính… Do đó, 4 năm gần đây, Đảng bộ Tòa án đều được công nhận TSVM tiêu biểu.

Nhiều TCCSĐ cũng có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ như: Đảng bộ Viễn thông Lạng Sơn, Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy từ xếp loại đảng bộ TSVM năm 2016 vươn lên xếp loại TSVM tiêu biểu năm 2017. Đáng chú ý, có một số đảng bộ năm 2016 chỉ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng năm 2017 đã vươn lên đạt TSVM như đảng bộ các sở: Giao thông – Vận tải, Tài chính, Nội vụ, Liên minh hợp tác xã, Cục Thống kê. Tuy nhiên, một số đảng bộ, chi bộ không duy trì được phân loại của năm 2016 như: Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ từ hoàn thành tốt xuống hoàn thành, thậm chí có TCCSĐ từ hoàn thành nhiệm vụ tụt xuống chi bộ yếu kém như Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu.

Thời gian tới, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của cấp trên; rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế chỉ ra trong đánh giá chất lượng năm 2017. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, TCCSĐ triển khai các biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém; xây dựng TCCSĐ TSVM; thường xuyên giám sát, đánh giá việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện năm 2018 của đảng viên, phấn đấu năm 2018 tăng số TCCSĐ TSVM và tiếp tục đánh giá đi vào thực chất.

PHÙNG KHIÊM