Thứ bảy,  17/08/2019

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình

LSO-Sáng nay (13/3), Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, 2 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018. 
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 10/10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, 6/10 nhiệm vụ hoàn thành có kết quả rõ nét. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực toàn diện trên các lĩnh vực công tác, có 22/24 chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội đạt và vượt kế hoạch, 2/24 chỉ tiêu không đạt (tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu tăng bình quân, sản lượng lương thực có hạt). Đối với 4 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, có ¾ chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 1 chỉ tiêu không đạt (tỉ lệ tổ chức cơ sơ đảng đạt trong sạch, vững mạnh).

Trong 2 tháng đầu năm 2018, huyện hoàn thành việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2017; phê duyệt và chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đăng ký với huyện, xây dựng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đăng ký với tỉnh. Huyện triển khai có kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, trong đó, thu ngân sách được trên 13 tỷ 700 triệu đồng, đạt 23,57% so với dự toán tỉnh giao, bằng 52% so với cùng kỳ; chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Tình hình biên giới ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và huyện Lộc Bình trao đổi, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời tìm ra các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra trong năm 2017 và những tháng đầu năm nay.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và đạt kết quả tích cực trong năm 2017 và 2 tháng đầu năm 2018; yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các ban, ngành và thường trực Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu lãnh đạo huyện thời gian tới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh của huyện về phát triển kinh tế; chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, chợ, thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, quản lý cửa khẩu, quản lý doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội gắn với giải quyết việc làm, phát triển giáo dục đào tạo, y tế; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân. Bên cạnh đó tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, quản lý tốt cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, luân chuyển đội ngũ cán bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và huyện tăng cường phối hợp để giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.                    

PHÙNG KHIÊM