Thứ bảy,  17/08/2019

Hiệu quả công tác phối hợp, tuyên truyền trên Báo Lạng Sơn

LSO-Có thể nói, năm 2017 vừa qua là năm mà công tác phối hợp tuyên truyền của Báo Lạng Sơn với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các huyện, thành phố đạt nhiều kết quả rõ nét. Qua đó càng khẳng định công tác phối hợp tuyên truyền ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn trao giấy khen cho đại diện các đơn vị có nhiều đóng góp trong công tác phối hợp tuyên truyền trên Báo Lạng Sơn năm 2016 -2017

Theo đó, trong năm qua, Báo Lạng Sơn luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; định hướng, hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông,… tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, các ngành, từng đơn vị, địa bàn trong từng giai đoạn cụ thể để tuyên truyền đúng, trúng, kịp thời.

Báo Lạng Sơn duy trì và thực hiện đều đặn 18 chuyên mục (trong đó có 5/18 chuyên mục do báo thực hiện, 13/18 chuyên mục phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện). Các chuyên mục được duy trì và nâng cao chất lượng, đảm bảo đúng định hướng, kế hoạch tuyên truyền, lịch xuất bản… đã làm cho thông tin trên mặt báo đa dạng, phong phú và ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công chúng. Trong năm 2017, Báo Lạng Sơn đã nhận được hơn 2.768 tin, bài, ảnh của cộng tác viên trong và ngoài tỉnh gửi đến tòa soạn. Trong đó có 1.241 tin, bài, ảnh (đạt 44,83%) đã được đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Lạng Sơn, vượt 4,83% so với mục tiêu đề ra (35 – 40%).

Trong những kết quả mà Báo Lạng Sơn đạt được có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, Báo Lạng Sơn tiếp tục tìm tòi, đổi mới nội dung, hình thức tờ báo; nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền trên các lĩnh vực của đời sống xã hội… theo hướng đa dạng, phong phú, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, phù hợp với nhu cầu công chúng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Báo Lạng Sơn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp, thâm nhập thực tế thu thập thông tin để hoàn thiện tác phẩm…. Đáng chú ý, đội ngũ thông tin viên, cộng tác viên ở trên khắp các địa bàn huyện, thành phố, cơ sở và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã rất tích cực thông tin, gửi tác phẩm cộng tác với báo. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực phối hợp với đội ngũ phóng viên của tòa soạn trong việc lựa chọn đề tài, viết bài cho các chuyên mục. Ông Dương Công Luyện, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp – người trực tiếp tham gia cộng tác viết bài cho chuyên mục “Thông tin pháp luật” trên Báo Lạng Sơn – cho rằng: Công tác phối hợp tuyên truyền của Báo Lạng Sơn ngày càng chặt chẽ. Việc thông tin, trao đổi với các tác giả có tác phẩm cộng tác với báo đã kịp thời hơn. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng của chuyên mục trên báo và hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền.

Phải nói thêm rằng, trong năm, Báo Lạng Sơn còn phối hợp với nhiều cơ quan, ban, ngành, huyện, thành phố tổ chức kịp thời các số báo chuyên trang tuyên truyền những ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của đất nước, của tỉnh, của các ngành, lĩnh vực,… Đồng thời, Báo Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đồng hành với nhiều doanh nghiệp trong các hoạt động phong trào, hoạt động xã hội, góp sức thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, nhất là thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo,…

Tại hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền năm 2017, đồng chí Hoàng Đình Hôm, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn nhấn mạnh: Để tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, năm 2018, Ban Biên tập Báo Lạng Sơn đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ hơn nữa với từng cơ quan, đơn vị; phối hợp thực hiện tốt công tác phát hành báo chí, việc đọc và mua Báo Lạng Sơn; nâng cao chất lượng, rà soát, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phù hợp; đẩy mạnh phối hợp thực hiện trang cấp huyện, thành phố trên báo; xây dựng đội ngũ cộng tác viên nòng cốt;…

Với những giải pháp cụ thể, thiết thực, tin rằng trong năm 2018 và những năm tới, công tác phối hợp tuyên truyền của Báo Lạng Sơn với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các huyện, thành phố… sẽ còn đạt được nhiều kết quả nổi bật hơn nữa.

HOÀNG THỊNH