Chủ nhật, 21/07/2019
Thực hiện Chỉ thị số 05 ở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh:

Chọn khâu đột phá để chỉ đạo

LSO-Năm 2017, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (ĐUK) được đánh giá hoàn thành xuất sắc 8/10 nhiệm vụ trọng tâm, 2 nhiệm vụ hoàn thành tốt. Trong đó, nổi bật là ĐUK phối hợp tổ chức thành công cuộc thi viết “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ khối và chỉ đạo cơ sở đảng đăng ký nội dung đột phá, tổ chức cho đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiết mục văn nghệ tại lễ tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

Năm 2017, ĐUK ban hành 6 văn bản chỉ đạo các chi, đảng bộ, các đoàn thể chính trị – xã hội trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; thành lập đoàn công tác làm việc với cấp ủy cơ sở, nắm tình hình thực hiện Chỉ thị số 05 tại 5 cơ sở. Đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, chuyên viên ĐUK thường xuyên nắm tình hình, đôn đốc việc triển khai tại các cơ sở được phân công phụ trách. 

Trong tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; ĐUK đã chỉ đạo cơ sở đảng xây dựng kế hoạch, triển khai chỉ thị và hướng dẫn đảng viên, quần chúng xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của bản thân, ban hành và chỉ đạo thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp. ĐUK chỉ đạo bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải làm rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, lựa chọn 1 đến 2 vấn đề bức xúc, nổi cộm còn hạn chế, yếu kém ở cơ quan, đơn vị mình để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm. Kết quả, đa số cấp ủy cơ sở, lãnh đạo đoàn thể chính trị – xã hội trực thuộc chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc chuyên đề năm 2018.

Hưởng ứng phát động, triển khai cuộc thi viết “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ khối, đã có 68/73 cơ sở (93,2%) phát động cuộc thi tại cơ sở, với 3.658 bài dự thi, các cơ sở đảng tổ chức chấm và lựa chọn 230 bài nộp về ĐUK, Ban Tổ chức cuộc thi ĐUK đã chấm, lựa chọn, vinh danh 9 giải tập thể, 14 giải cá nhân. Cuộc thi đã để lại ấn tượng tốt trong cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Trong năm 2017, ĐUK  ban hành 2 đề án “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng” và “Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên trong Đảng bộ khối, giai đoạn 2017-2020”; xây dựng chuyên đề đánh giá tính tự giác, gương mẫu tự phê bình và phê bình trong nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên; ban hành kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức hội thảo chuyên đề “Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị”; tổ chức hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các sở, ban, ngành cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND”; chỉ đạo thực hiện thí điểm “Quy trình tổng hợp, xác định và xây dựng báo cáo khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ khối”.

Tuy nhiên, theo đánh giá, trong thực hiện Chỉ thị 05 ở ĐUK có những hạn chế, đó là còn 1 cơ sở đảng không xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05; 5 cơ sở không nộp bài dự thi; 14 cơ sở chưa kịp ban hành chuẩn mực đạo đức; 35% cơ sở thực hiện chưa kịp thời chế độ báo cáo. Việc lựa chọn nội dung đột phá của một số cơ sở còn chung chung, công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến tại các cơ sở chưa được chú trọng.

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư ĐUK cho biết: Nhằm cụ thể hóa thực hiện Chị số 05 đi vào thực chất, năm 2018, ngoài chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt chuyên đề năm 2018, ĐUK xác định 4 nội dung công việc tập trung lãnh đạo, đó là tổ chức thành công cuộc gặp mặt, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện điều tra, nắm bắt dư luận xã hội về thực hiện Chỉ thị 05; tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi và thực hiện Đề án thí điểm xây dựng các phòng truyền thống nhằm giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để việc thực hiện Chỉ thị số 05 của đi vào thực chất, hiệu quả.

PHÙNG KHIÊM