Thứ hai,  26/08/2019

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Cộng hòa Pháp và thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cu-ba

Ngày 21-3, Ban Ðối ngoại T.Ư ra thông báo như sau:

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Ê-ma-nu-en Ma-crông và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 25 đến 27-3-2018 và thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cu-ba từ ngày 28 đến 30-3-2018.

Theo Nhandan