Thứ sáu,  23/08/2019

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng

LSO-Sáng nay (22/3), đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy  viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, 2 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.  
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2017, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Chi Lăng lãnh đạo, thực hiện hoàn thành xuất sắc 8/10 nhiệm vụ trọng tâm, 2 nhiệm vụ hoàn thành. Có 21/24 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách được 48,7 tỷ đồng, vượt 44,5% kế hoạch tỉnh giao. Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được chú trọng, đưa xã Bằng Mạc về đích nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn lên 5 xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Các lĩnh vực: giáo dục, y tế, chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Công tác cải cách bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm. Công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, đảm bảo hành lang an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo quyết liệt, do đó, tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường giảm rõ rệt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực.

Trong 2 tháng đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ huyện đến cơ sở; tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất; ban hành chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. Về cơ bản các nhiệm vụ đề ra đều hoàn thành theo kế hoạch.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, đánh giá cao kết quả, thành tích đạt được của huyện Chi Lăng trong năm 2017 và 2 tháng đầu năm nay. Đồng chí đồng tình với 10 nhiệm vụ trọng tâm của huyện đề ra trong năm 2018 và yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng luôn giữ vững truyền thống quê hương Chi Lăng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nguồn lực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2018; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát huy thế mạnh về phát triển nông lâm nghiệp, xây dựng sản phẩm đã có thương hiệu, đẩy mạnh liên kết, quảng bá tiêu thụ sản phẩm, xây dựng mô hình sản xuất mẫu, từ đó định hướng, hướng dẫn bà con phát triển sản xuất, thực hiện hỗ trợ người dân đẩy mạnh phát triển các mô hình đã có hiệu quả.

Bên cạnh đó, từng bước đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, kiên cố hóa trường lớp học, y tế, văn hóa, điện nông thôn, tạo việc làm cho người lao động; thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy huyện, xã, thôn, trường lớp học. Đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, tích cực nắm bắt cơ sở để hiểu rõ tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời nguyện vọng của dân, tạo đồng thuận để thực hiện nhanh, hiệu quả các dự án triển khai trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận các kiến nghị của huyện về các lĩnh vực và giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các ngành chức năng có các giải pháp, biện pháp cùng với huyện tập trung giải quyết các tồn đọng, vướng mắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.    

PHÙNG KHIÊM