Chủ nhật,  08/12/2019

Công bố các quyết định bổ nhiệm, luân chuyển lãnh đạo một số đơn vị

LSO-Chiều nay (28/3), UBND tỉnh tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm, luân chuyển lãnh đạo một số đơn vị gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND thành phố Lạng Sơn, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh. Tham dự có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ.
Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

Cụ thể, tại các cơ quan diễn ra lễ công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh gồm: điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở TN&MT đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Sở KH&ĐT; điều động, bổ nhiệm ông Bùi Văn Côi, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Sở TN&MT; giao cho ông Lê Trí Thức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn giữ Quyền Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn; quyết định về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) tỉnh Lạng Sơn; điều động và bổ nhiệm ông Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở KH&ĐT đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh; bổ nhiệm ông Lăng Văn Thạu, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh; bổ nhiệm ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh; bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh; bổ nhiệm ông Bế Đức Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh.

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Văn Côi, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Các quyết định trên có hiệu lực từ 1/4/2018, thời gian bổ nhiệm là 5 năm; đối với Quyết định giao Quyền Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn có thời hạn đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định giao cho ông Lê Trí Thức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, quyền Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn

Tại lễ công bố, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Các đồng chí được luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ công tác mới đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ, trải qua các cương vị công tác đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn, ở cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, đoàn kết hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của từng đơn vị, của tỉnh giao.

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm ông Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

Các đồng chí nhận nhiệm vụ công tác mới nêu quyết tâm phấn đấu cùng tập thể đơn vị đoàn kết, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa Giám đốc, các Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
ĐỖ HOẠT