Thứ năm,  12/12/2019

Quy chế phối hợp giữa Chủ tịch nước và MTTQ Việt Nam phát huy hiệu quả

Việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy hiệu quả.

Chiều ngày 29/3, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước và Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2017, triển khai công tác phối hợp năm 2018.

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và lãnh đao Ban thường trực Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

quy che phoi hop giua chu tich nuoc va mttq viet nam phat huy hieu qua hinh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị.

Năm qua, việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế-xã hội; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, quan tâm đến công tác xóa đói, giảm nghèo; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tham gia xây dựng pháp luật, xây dựng Đảng và Nhà nước, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần thiết thực vào thành tựu chung của đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch  nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã nỗ lực đạt được trong năm qua. Chủ tịch nước hoan nghênh Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Văn phòng Chủ tịch nước là các cơ quan tham mưu, giúp việc, đã có nhiều cố gắng trong phối hợp công tác, góp phần quan trọng phục vụ có kết quả các hoạt động của Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch nước nêu rõ, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội. Tình hình thế giới và trong nước tạo ra cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần đẩy mạnh phối hợp xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

quy che phoi hop giua chu tich nuoc va mttq viet nam phat huy hieu qua hinh 2
Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu với Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc triển khai thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước. Đồng thời phối hợp tổ chức thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tổ chức tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là trong việc khơi dậy và phát huy các nguồn lực, động lực của đất nước, vai trò làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Theo VOV