Thứ hai,  25/05/2020
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11:

Tiếp tục cụ thể hóa các giải pháp thực hiện trong thời gian tới

LSO-Hôm nay (30/3), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 11 để đánh giá kết quả công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2018. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Trong quý I/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm 2018; lựa chọn các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy lựa chọn, đăng ký các nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện, tạo đột phá trong năm 2018 để triển khai thực hiện. Các cấp, ngành đã chủ động, khẩn trương, nghiêm túc, tập trung ngay vào công việc từ ngày làm việc đầu tiên của năm mới và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2018 tăng 7,21% so với cùng kỳ; đã có 201 xã ra quân đầu xuân gắn với xây dựng nông thôn mới; thành lập mới 85 doanh nghiệp, tăng 21% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước được 1.131,6 tỷ đồng, đạt 18% dự toán, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều cố gắng; cán bộ, công chức, viên chức cơ bản chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật lao động.

Bên cạnh những mặt đạt được, kết quả công tác quý I/2018 vẫn còn một số hạn chế. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, nêu lên khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác quý I đồng thời đưa ra các giải pháp cũng như kiến nghị, đề xuất để thực hiện tốt nhiệm vụ quý II/2018.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, cần xác định nhiệm vụ cụ thể từng tháng; trong xây dựng nông thôn mới các huyện cần tập trung rà soát, nhất là 4 xã điểm dưới 10 tiêu chí; các dự án trọng điểm cần đẩy nhanh tiến độ; các chỉ số còn thấp trong quý I, các ngành cần tập trung chỉ đạo; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra, kiểm tra; quản lý tốt tài nguyên môi trường…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương các cấp, các ngành đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I. Đồng chí yêu cầu: Để hoàn thành các nhiệm vụ trong quý II/2018, các cấp, các ngành tiếp tục cụ thể hóa các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trên các lĩnh vực, ngành kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông lâm nghiệp; tăng cường quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực như quản lý ngân sách nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý và phát huy giá trị các địa danh, di tích, thắng cảnh của tỉnh; bảo đảm chính sách an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc; tăng cường củng cố quốc phòng; tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; chủ động và kịp thời nắm tình hình và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội.

TÂN AN