Thứ hai,  30/11/2020

Xây dựng xã Bắc Xa phát triển bền vững

(LSO) – Bắc Xa là xã vùng ba, biên giới của huyện Đình Lập, có 344 hộ với 1.542 nhân khẩu, sinh sống ở 13 thôn bản, gồm 5 dân tộc: Nùng, Tày, Dao, Kinh, Sán Chỉ (dân tộc Nùng chiếm 98%). Phát triển kinh tế trên địa bàn xã chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp mang tính tự cung, tự cấp, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển.Đồng chí Vi Thị Tôn, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Xa cho biết: Nhằm đưa xã Bắc Xa phát triển bền vững, Đảng bộ luôn quan tâm xây dựng hệ thống chính trị; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Trong phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đây xác định phát triển kinh tế đồi rừng là hướng đi mũi nhọn, với mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. Toàn xã Bắc Xa có hơn 11 nghìn héc ta đất lâm nghiệp, chiếm trên 70% diện tích đất tự nhiên của xã. Giờ đây, nếu ai có dịp đến xã Bắc Xa sẽ được chứng kiến bạt ngàn rừng thông xanh ngắt, trải dài dọc tuyến biên giới; thành quả đó là cả một quá trình gian nan của cấp ủy, chính quyền và các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn.

Hoạt động chế biến lâm sản của người dân xã Bắc Xa

Để nhân dân vào cuộc phát triển kinh tế đồi rừng, cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên gặp gỡ với Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Bắc Xa và Nông lâm trường 461 thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 338 trao đổi, thống nhất từng bước đi vững chắc. Trải qua quá trình tuyên truyền, vận động, kết hợp giữa nói và làm để bà con nơi đây nhận thấy trồng rừng là hướng đi phát triển bền vững. Trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân mở rộng thêm diện tích rừng trồng 450 ha (trong đó, cây thông 270 ha, cây sa nhân 120 ha, cây hồi 60 ha). Cùng với thực hiện tốt trồng rừng, nhân dân tích cực chăm sóc diện tích rừng trồng, phát quang, làm đường băng cản lửa, thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy rừng. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền xã chú trọng chỉ đạo ngành chức năng thường xuyên theo dõi, thông báo tình hình sâu bệnh hại cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn nhân dân biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Bằng các giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 5 năm qua, sản lượng nhựa thông bình quân toàn xã thu được đạt 626 tấn/năm, tăng 240,1%; hoa hồi bình quân đạt 211 tấn/năm, tăng 352% so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ (2015 – 2020) đã đề ra. Do đó, thu ngân sách trên địa bàn tăng dần qua các năm; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 7,5 triệu đồng (năm 2015) lên 34,5 triệu đồng (năm 2019). Nhờ phát huy thế mạnh kinh tế rừng, cuộc sống của nhân dân xã Bắc Xa ngày càng đổi thay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm dần; năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo là 11,04%, hết năm 2019, giảm xuống còn 6,40%.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Bí thư Huyện ủy Đình Lập cho biết: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện Đình Lập tiếp tục khuyến khích người dân xã Bắc Xa nói riêng, nhân dân huyện Đình Lập nói chung, chủ động lựa chọn giống cây lâm nghiệp, cây hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Đồng thời, tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển mạng lưới chế biến lâm sản, nhân rộng những mô hình có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế đồi rừng trên địa bàn huyện bền vững.

ĐÌNH QUANG