Thứ tư, 24/04/2019

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường

LSO-Ngày 9/5/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các ông, bà: Dương Xuân Hòa, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ĐBQH tỉnh; Ngàn Phương Loan, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tiếp xúc cử tri theo chuyên đề “Lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi” tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật Đo đạc và bản đồ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Ông Dương Xuân Hòa, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh
thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
tới các cử tri

* Tiếp xúc với cử tri Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; giới thiệu khái quát với cử tri về 2 dự án luật: Luật Trồng trọt gồm 7 chương, 82 điều; Luật Chăn nuôi gồm 8 chương, 65 điều.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Tiếp đó, các cử tri đã có 15 lượt ý kiến đóng góp vào 2 dự án luật, liên quan đến các vấn đề như: mở rộng đối tượng, phạm vi điều chỉnh; giải thích rõ các khái niệm, từ ngữ; nguyên tắc, chính sách hoạt động trồng trọt và chăn nuôi; bổ sung vào các điều, khoản, điểm. Cụ thể như: Luật Trồng trọt nên quy định vùng địa lý công nhận giống cây trồng theo 7 vùng sinh thái của cả nước;  rút ngắn chu kỳ thu hoạch khảo nghiệm giống cây xuống còn 1 chu kỳ; quy định rõ mức nhân giống… Đối với Luật Chăn nuôi cần bổ sung kê khai quản lý động vật cảnh, quy định cụ thể khoảng cách xây dựng cơ sở chăn nuôi so với khu dân cư, nội thành, nội thị; chỉ cần nêu giống vật nuôi không có bao bì chứa đựng, không cần liệt kê cụ thể; quy định rõ hơn về điều kiện của cở sở mua bán thức ăn chăn nuôi…

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã giải đáp một số ý kiến; đồng thời tiếp thu, tổng hợp ý kiến của cử tri để chuyển tới Quốc hội trong kỳ họp tới.

* Tại Sở Tài nguyên và Môi trường, sau khi thông tin tới cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh nêu khái quát Dự án Luật Đo đạc và bản đồ gồm 9 chương, 64 điều.

Đồng chí Dương Xuân Hòa, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề
xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh
phát biểu tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, đã có 14 lượt ý kiến của cử tri. Các ý kiến đều bày tỏ nhất trí với Dự án Luật, đồng thời nêu một số kiến nghị, bổ sung vào các điều, khoản của dự án luật như: tại Điều 2, bổ sung đối tượng áp dụng gồm hộ gia đình, cá nhân khi tham gia đo đạc và bản đồ phải xác định được ranh giới thửa đất và quản lý mốc giới thửa đất đúng quy định; tại khoản 1, Điều 4 đề nghị nghiên cứu, bổ sung thêm nguyên tắc “Bảo đảm bí mật Nhà nước”; tại khoản 2, Điều 9 đề nghị bổ sung thêm cụm từ “Theo thẩm quyền” vào cuối câu; tại khoản 3, Điều 51 đề nghị sửa cụm từ “Giấy phép được gia hạn nhiều lần” thành “Khi hết thời hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được gia hạn”; tại khoản 2, Điều 53 đề nghị sửa đổi cụm từ “Chứng chỉ hành nghề được gia hạn nhiều lần” thành “Khi hết thời hạn chứng chỉ hành nghề được gia hạn”…

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của cử tri để tổng hợp trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

DƯƠNG DUYÊN – ĐỖ HOẠT