Thứ bảy, 25/05/2019
Luân chuyển cán bộ về cơ sở ở thành phố Lạng Sơn:

Tạo môi trường để rèn luyện, thử thách

LSO-Luân chuyển cán bộ về cơ sở là một trong những nhiệm vụ được Thành ủy Lạng Sơn hết sức quan tâm. Đây cũng là một trong những giải pháp để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyệ̣n, thử thách cán bộ, qua đó góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ông Vũ Sơn Hà, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ ,
thành phố Lạng Sơn (người đứng) cùng đoàn công tác phường
kiểm tra tình hình thực tế tại khối 4

Ông Phạm Đức Huân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết: Việc luân chuyển, điều động cán bộ là một chủ trương mà chúng tôi quan tâm thực hiện. Công tác này vừa giúp cho cơ sở bổ sung kịp thời nhân lực thiếu hụt, vừa tạo điều kiện cho cán bộ thuộc diện quy hoạch, cán bộ trẻ được bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách ở những địa bàn, lĩnh vực cần tích lũy kinh nghiệm. Công tác luân chuyển cán bộ gắn với chuyển đổi vị trí công tác nhằm đổi mới phong cách, môi trường làm việc, tạo động lực về tinh thần, trách nhiệm, ý thức phấn đấu vươn lên của cán bộ, khắc phục tâm lý chủ quan, độc đoán, chuyên quyền khi công tác lâu ở một vị trí, khắc phục khuynh hướng cục bộ khép kín trong công tác cán bộ…

Để thực hiện được chủ trương này, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy ban hành Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 2/10/2017 về luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý diện BTV Thành ủy quản lý đến năm 2020. Theo đó, có 54 đồng chí thuộc đối tượng luân chuyển là các cán bộ trẻ trong quy hoạch Ban Chấp hành, BTV các chức danh chủ chốt, cán bộ giữ chức vụ 8 năm trở lên tại một cơ quan, đơn vị và cán bộ chủ chốt là người địa phương.

Được luân chuyển ngang từ vị trí Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Trại sang đảm nhận chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Mai Pha, ông Đinh Bằng Sơn cho biết: Khi nhận nhiệm vụ mới, tôi đã chủ động nghiên cứu để bắt kịp ngay với công việc. Cụ thể tôi đã đi thực tế tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có hướng giải quyết phù hợp cho những vướng mắc, kiến nghị… Mai Pha là một trong số những địa bàn tập trung các dự án trọng điểm của tỉnh, bởi vậy cấp ủy, chính quyền phải nỗ lực phối hợp tốt với người dân để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó.

Trước khi đảm nhận vị trí Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ, ông Vũ Sơn Hà đã giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Qua gần một năm công tác ở vị trí mới, ông nhận thấy xử lý các công việc ở cơ sở là không đơn giản. Ông Hà cho biết: Với đặc thù trên địa bàn có chợ truyền thống, có nguy cơ nảy sinh nhiều vấn đề về an ninh trật tự nên người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm. Bằng việc chỉ đạo, đôn đốc, đi thực tế ở cơ sở…, thời gian qua, công tác quản lý trật tự đô thị, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của phường có nhiều chuyển biến.

Đây chỉ là 2 trong những trường hợp cán bộ được luân chuyển theo kế hoạch của BTV Thành ủy. Được biết, từ năm 2015 đến nay, đã có 24 lượt cán bộ được luân chuyển, trong đó có 8 đồng chí từ thành phố xuống phường, xã; 3 đồng chí luân chuyển giữa các xã, phường; 5 đồng chí từ khối đảng sang chính quyền và ngược lại; 8 đồng chí luân chuyển giữa các cơ quan chính quyền.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết thêm: Việc luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được thực hiện công khai, minh bạch, rõ ràng để cán bộ được luân chuyển nhận thức rõ trách nhiệm, từ đó chuyên tâm công tác. Bên cạnh đó, BTV thường xuyên đôn đốc, giám sát và lấy hiệu quả công tác thực tế làm thước đo phẩm chất, năng lực. Qua theo dõi, đánh giá, đến nay, cơ bản các cán bộ đều hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

PHƯƠNG DUNG– THANH MAI