Thứ sáu, 22/03/2019

Biểu dương điển hình tiêu biểu và trao giải Cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

LSO-Sáng nay (11/5), Chi bộ Báo Lạng Sơn phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên Báo Lạng Sơn tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu và trao giải Cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017.
Các cá nhân điển hình tiêu biểu được nhận giấy khen
của Chi bộ Báo Lạng Sơn 

Trong năm 2017, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; xác định các nội dung đột phá trong năm 2017 gắn với các nhiệm vụ chính trị được giao; đẩy mạnh Cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 trên Báo Lạng Sơn.

Đồng chí Nguyễn Đông Bắc, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập,
Phó Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi trao Giấy chứng nhận giải ba
cho các tác giả

Qua quá trình thực hiện đã xuất hiện các điển hình tiêu biểu. Chi ủy Chi bộ Báo Lạng Sơn đã bình chọn, quyết định tặng giấy khen cho 8 đảng viên, quần chúng đã có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017. Kết thúc cuộc thi viết năm 2017, có 39 tác phẩm lọt vào vòng chấm sơ khảo. Trong đó, có 15 tác phẩm được Ban Giám khảo chọn vào vòng chấm chung khảo. Kết quả, Ban tổ chức cuộc thi quyết định trao 2 giải nhì; 3 giải ba; 5 giải khuyến khích (không có giải nhất) cho 10 tác phẩm của 9 tác giả (trong đó có 2 tác phẩm của 2 cộng tác viên).

Thời gian tới, Báo Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua; kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu; nâng cao chất lượng các tác phẩm dự thi theo chủ đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo kế hoạch, Cuộc thi viết năm 2018 sẽ tổng kết, trao giải vào dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2019).

HOÀNG HÀ – HẢI ĐĂNG