Chủ nhật, 20/01/2019

Họp Ban Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

LSO-Chiều nay (11/5), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm.
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Tại buổi họp, Sở Nội vụ báo tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban Tổ chức (từ ngày 18/4/2018 đến nay). Trong đó, nhiều nội dung đã hoàn thành như: ban hành hướng dẫn và đề cương tuyên truyền; góp ý biên soạn bản thảo cuốn sách ảnh “Lạng Sơn – 70 năm thi đua yêu nước (1948 – 2018); dự trù kinh phí các hoạt động liên quan đến tổ chức lễ kỷ niệm; dự thảo giấy mời, chương trình lễ kỷ niệm, diễn văn buổi lễ, kế hoạch tổ chức lễ dâng hương…

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên dự họp thảo luận về: cách trình bày màu sắc, biểu trưng trong giấy mời; cách bố trí ảnh, kích thước ảnh, trích dẫn nguồn ảnh và thống nhất cách chú thích ảnh trong cuốn sách; quá trình xây dựng phóng sự phục vụ buổi lễ; xây dựng kịch bản buổi lễ; lựa chọn người dẫn chương trình; lựa chọn cá nhân điển hình tiên tiến tham gia tọa đàm…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu yêu cầu: Thống nhất lại mẫu quà tặng, giấy mời; chương trình lễ kỷ niệm; chương trình dâng hương; lựa chọn 8 cá nhân giao lưu trực tiếp; nhất trí về chương trình triển lãm ảnh; phương án huy động xã hội hóa một phần kinh phí tổ chức buổi lễ. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh khẩn trương xây dựng phóng sự phục vụ buổi lễ… Riêng đối với cuốn sách ảnh, đồng chí yêu cầu: Cuốn sách ảnh phải đảm bảo tính thống nhất, tuân thủ nguyên tắc trình tự thời gian, sắp xếp ảnh theo thứ bậc. Ban Tổ chức, Ban Biên tập tiếp tục nghiên cứu, khẩn trương chuyển lại ý kiến cho Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tổng hợp để kịp chỉnh sửa; thống nhất chọn mẫu bìa sách, chất lượng giấy in, sử dụng ảnh màu chân dung Bác. Ảnh cần chú thích đầy đủ, thống nhất, dẫn nguồn….

THANH HÒA