Thứ bảy, 19/01/2019

Đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn

LSO-Sáng nay (15/5), Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo Chương trình giám sát Trung ương do đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) về phát triển khoa học – công nghệ (KHCN) và Luật KHCN. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam
phát biểu tại buổi làm việc

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển KHCN và Luật KHCN, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn ban hành Chương trình hành động số 91-CTr/TU ngày 29/10/2013 về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 về phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển KHCN tỉnh đến hết năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Qua đó, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân được nâng lên, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, tạo những chuyển biến bước đầu, tích cực và quan trọng; quản lý nhà nước về KHCN từng bước được đổi mới; hợp tác giao lưu, trao đổi về KHCN trong và ngoài nước được quan tâm chỉ đạo. Các chương trình hành động, kế hoạch, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, cơ chế cởi mở và môi trường thuận lợi cho hoạt động KHCN… Trong giai đoạn 2012-2017, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 92 đề tài, dự án nghiên cứu trong lĩnh vực KHCN; công tác hỗ trợ, khuyến khích đào tạo được 16 người với kinh phí hỗ trợ trên 800 triệu đồng, hỗ trợ thu hút được 23 người với kinh phí gần 1,5 tỷ đồng…

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã làm rõ một số nội dung như: cơ chế tài chính trong hoạt động KHCN; việc thực hiện chính sách đào tạo, sử dụng, trọng dụng đội ngũ nhân lực KHCN; tổ chức bộ máy chuyên trách về KHCN; thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, tư vấn, phản biện của các nhà khoa học. Đồng thời, tỉnh Lạng Sơn kiến nghị, đề xuất với trung ương một số vấn đề: tăng nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý nhiệm vụ KHCN, đặc biệt là cơ chế tài chính để phù hợp; xây dựng, ban hành cơ chế ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh vốn vay từ các ngân hàng đối với các tổ chức KHCN…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) về phát triển khoa học – công nghệ (KHCN) và Luật KHCN trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong muốn việc nghiên cứu cần được ứng dụng vào thực tế hơn nữa và đẩy mạnh liên kết trong nghiên cứu, ứng dụng KHCN. Cùng với đó, tỉnh quan tâm, làm rõ các quan điểm, nhóm giải pháp của nghị quyết để thực hiện có hiệu quả hơn nữa; thực hiện sơ kết để làm rõ nguyên nhân, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết. Đồng chí cũng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của tỉnh để tổng hợp trình trung ương xem xét.

ĐỖ HOẠT