Thứ năm,  03/12/2020

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 4: Thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng

LSO-Hôm nay (24/4), UBND tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 4. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp đã dành nhiều thời gian để thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020.

Theo đó, trong tháng 4, UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cũng như phát triển kinh tế – xã hội. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp nào mắc Covid-19.

Trong tháng 4, toàn tỉnh cơ bản hoàn thành gieo trồng vụ xuân năm 2020, chăn nuôi lợn có chiều hướng phục hồi trở lại; kết quả giải ngân các nguồn vốn luỹ kế 4 tháng đạt 29% kế hoạch; tổng thu ngân sách 4 tháng đầu năm ước được 1.709,9 tỷ đồng, đạt 27,8% dự toán, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 2019. Công tác giáo dục, y tế, văn hoá tiếp tục thực hiện theo quy định phòng, chống dịch bệnh; các lĩnh vực khác được chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được kết quả cụ thể.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh
phát biểu kết luận tại phiên họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong tháng 4, tỉnh đã tập trung cao độ và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép, đó là vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì, tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020, tỉnh tiếp tục tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục quan tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; khôi phục phát triển kinh tế-xã hội; tập trung triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh vừa ban hành; tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh…

Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, đặc biệt là các huyện biên giới tăng cường công tác quan hệ hữu nghị, hợp tác với Quảng Tây, Trung Quốc; đề cao vai trò gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống dịch bệnh; mỗi người cần nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2020.

Đối với kịch bản tăng trưởng kinh tế-xã hội năm 2020 và phương án, nhiệm vụ phục hồi sản xuất kinh doanh, chủ động ứng phó với tình hình, diễn biến dịch Covid-19, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư biên tập lại trên cơ sở báo cáo kịch bản của các ngành để đảm bảo thống nhất mốc thời gian giả định hết dịch; chia theo nhóm ngành để đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng phương án; đánh giá cụ thể, định lượng mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đến từng phương án.

Một nội dung quan trọng khác được thảo luận tại phiên họp là Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đối với nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại cách đặt vấn đề về mục tiêu trong dự thảo, đảm bảo bám sát mục tiêu mà Nghị quyết 52 đã đề ra; về nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách cần sửa lại là “giao cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì”… Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo cần tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, từ đó chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo chương trình hành động trước ngày 10/5/2020.

Phiên họp cũng thống nhất cao với nội dung trình của Sở Tài chính liên quan đến bổ sung điểm đ, khoản 2 Điều 8 Quy định quản lý nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 28/2/2017 của UBND tỉnh (điểm đ, hàng hoá, vật tư y tế: Khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn tay nhanh, găng tay y tế, nhiệt kế điện tử, bộ áo liền quần phòng chống dịch (sử dụng một lần); kính, mũ bảo hộ phòng chống dịch).

Phiên họp cũng thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

TÂN AN