Thứ ba,  07/07/2020

Sơ kết 3 năm thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý

LSO-Sáng nay (27/4), đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Đề án của Bộ Chính trị về “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý (LĐQL) cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”. Dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Từ năm 2017 đến năm 2020, cả nước có 14 cơ quan trung ương và 22 tỉnh, thành phố được chọn thực hiện thí điểm phương thức tuyển chọn LĐQL cấp vụ, sở, phòng.

Kết quả, có 12/14 cơ quan trung ương đã thực hiện thí điểm đề án đạt kết quả, tổ chức thi tuyển được 42 ứng viên trúng tuyển (32 ứng viên cấp vụ, 10 ứng viên cấp phòng) vào 29 chức danh LĐQL cấp vụ và cấp phòng. Đối với các tỉnh, thành có 17/22 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm đề án có kết quả, tổ chức thi tuyển được 368 ứng viên trúng tuyển (33 ứng viên cấp sở, 335 ứng viên cấp phòng) vào 86 chức danh cán bộ LĐQL cấp sở và cấp phòng.

Hội nghị đánh giá: việc thí điểm chọn bổ nhiệm cán bộ LĐQL các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị thông qua thi tuyển là chủ trương đúng đắn của Đảng. Những người trúng tuyển được bổ nhiệm vào các vị trí cán bộ LĐQL đều là những người có đức, có tài làm chuyển biến mọi mặt của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Việc thi tuyển chức danh cán bộ LĐQL đã đổi mới phương thức lựa chọn cán bộ của các cấp, ngành, tạo “sân chơi bình đẳng” và môi trường thuận lợi cho cán bộ, công chức thể hiện đạo đức, tài năng và có điều kiện thuận lợi để cống hiến trí tuệ, sức lực cho đất nước và dân tộc.

Qua thi tuyển cán bộ LĐQL tạo nên sự công bằng, khách quan trong đánh giá cán bộ. Cán bộ tham gia thi tuyển có cơ hội thử thách, tự đánh giá, sát hạch được bản thân mình; thấy được mặt mạnh, điểm yếu và hạn chế của bản thân để khắc phục trong công tác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, 3 năm qua còn một số bộ, ngành, địa phương lúng túng và chậm triển khai, chưa đạt kết quả trong thực hiện đề án.

Tại hội nghị, đại diện 14 bộ, ban, ngành, địa phương đã thảo luận, phát biểu ý kiến, nêu lên ưu điểm và những hạn chế, kinh nghiệm trong 3 năm thực hiện đề án, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn việc thi tuyển cán bộ LĐQL trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong triển khai thực hiện đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn LĐQL cấp vụ, cấp sở, các phòng”..

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị: Trong thời gian tiếp theo, các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, lựa chọn số lượng vị trí LĐQL, loại hình cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý phải thực hiện tuyển chọn thông qua thi tuyển để tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương; phát huy mạnh mẽ những kinh nghiệm thực hiện và có giải pháp khắc phục hạn chế đã được chỉ ra sau 3 năm thực hiện đề án.

Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức trung ương rà soát các quy định để xây dựng, hoàn thiện hướng dẫn triển khai thực hiện đổi mới cách tuyển chọn LĐQL cấp vụ, sở, phòng. Đồng thời tiếp tục hướng dẫn 2 bộ, ngành và 5 địa phương còn lại thực hiện đề án trong năm 2020.

MINH ĐỨC - THÙY DUNG