Thứ hai,  18/01/2021
Thường trực HĐND tỉnh

Triển khai công tác tháng 5 và họp đoàn giám sát của Thường trực

LSO-Sáng nay (29/4), Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2020 xem xét một số dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác trong tháng 4; chương trình hoạt động tháng 5 và họp đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trong tháng 4/2020, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Sở Y tế, cơ quan liên quan chủ động tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giường cách ly và giường bệnh tại cơ sở y tế để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì họp chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các hoạt động của HĐND tỉnh bảo theo quy định; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

Theo chương trình hoạt động trong tháng 5/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp liên tịch thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ mười bảy; chỉ đạo các ban HĐND tỉnh rà soát tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm làm cơ sở thẩm tra phục vụ kỳ họp.

Đồng thời tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của UBND về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020; chuẩn bị tài liệu phục vụ kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về việc nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tổ chức phiên họp giải trình của Thường trực HĐND quý II/2020; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2020…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp vào các dự thảo báo cáo trình tại phiên họp để hoàn thiện và sớm ban hành.

Đối với dự thảo chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021, đồng chí nhất trí với ý kiến các đại biểu HĐND tỉnh không tổ chức giám sát chuyên đề năm 2021; Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025. Mỗi ban HĐND tỉnh lựa chọn 2 nội dung giám sát.

Đối với việc gợi ý nội dung tiếp xúc cử tri chuyên đề của đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí nhất trí 7 nội dung theo gợi ý và kết luận giảm số cuộc tiếp xúc cử tri từ 5 cuộc xuống còn 2 cuộc.

Đối với chương trình họp đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm nhất trí tổ chức thành 2 đoàn giám sát tại UBND tỉnh, 4 sở ngành (nông nghiệp, giao thông, tài chính, kế hoạch – đầu tư) và 3 huyện (Tràng Định, Đình Lập, Bắc Sơn). Thời gian giám sát dự kiến từ ngày 7/5 đến ngày 20/5/2020.

Đồng chí đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh và các tổ giúp việc thực hiện tốt công tác khảo sát, phối hợp chuẩn bị với các đơn vị, địa phương trong thành phần giám sát để các đoàn giám sát thực hiện hiệu quả chương trình giám sát đề ra.

THANH HUYỀN