Thứ sáu,  25/09/2020
Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh:

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi

LSO-Ngày 8/5/2020, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn tiếp xúc cử tri theo chuyên đề “Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)” tại Tỉnh đoàn.


Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn báo cáo cử tri về nội dung buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có những đóng góp vào dự thảo nội dung dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng cũng như các vấn đề liên quan gồm: đề xuất thành lập Bộ Thanh niên Việt Nam; quản lý nhà nước về công tác thanh niên; chính sách của Nhà nước đối với thanh niên, cán bộ đoàn, hội; trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với thanh niên; vấn đề học nghề, chính sách tạo việc làm cho thanh niên…


Cử tri thanh niên thành phố Lạng Sơn đóng góp ý kiến

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của cử tri, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tổng hợp các ý kiến trình Quốc hội.

HOÀNG VƯƠNG