Chủ nhật,  07/03/2021
Hội thảo khoa học cấp quốc gia:

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc

LSO-Ngày 8/5/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội đến 68 điểm cầu các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và 5 học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Dự hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ban, ngành trung ương; các nhà khoa học, lý luận chính trị của Việt Nam.


Đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Lạng Sơn

Dự hội thảo tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Hội thảo là dịp để tất cả chúng ta cùng ôn lại và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta; người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; người đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của Nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Người là cội nguồn, gắn liền với bước phát triển và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Hội thảo đã nhận được hơn 60 bài tham luận đầy tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên cán bộ khoa học, cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện các bộ, ngành, địa phương, các trường chính trị và một số trường đại học, cơ quan báo, tạp chí trên cả nước…

Một số tham luận trực tiếp tại hội thảo đã làm sâu sắc, sáng tỏ những cống hiến, đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc như: kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; Mặt trận Việt Minh và bài học về phát huy sức mạnh của quần chúng; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an Nhân dân – giá trị và ý nghĩa; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước hiện nay…

Phát biểu tổng kết hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Các tham luận đã khẳng định tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành di sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá đối với Đảng ta, dân tộc ta; đó là tấm gương của vị anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, một nhà chiến lược thiên tài, mẫu mực, tuyệt vời về nhân cách, đạo đức và lối sống; làm sáng tỏ tình cảm, sự quan tâm sâu sát của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các ngành, các giới, các tầng lớp Nhân dân. Người là tấm gương lãnh tụ kiên cường, suốt đời chiến đấu không mệt mỏi vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, công bằng xã hội, củng cố, phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc trên toàn thế giới.

Sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong quá trình đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

ANH DŨNG