Thứ tư,  30/09/2020

Cao Lộc sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05

LSO-Sáng nay (11/5), Huyện ủy Cao Lộc tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05
nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc

Tham dự hội nghị có 495 đại biểu tại 24 điểm cầu trực tuyến trên địa bàn huyện.

Để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ Chỉ thị 05, trong 4 năm qua, Huyện ủy Cao Lộc đã xây dựng nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề từng năm và phổ biến tới cấp cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký các nội dung học tập xây dựng kế hoạch làm theo gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện. Qua đó đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có tác dụng tốt trong việc đổi mới nội dung, hình thức học tập, thu hút người nghe và mở rộng đối tượng học tập.

Sau 4 năm triển khai thực hiện chỉ thị, 100% chi, đảng bộ cơ sở đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên. 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành việc xây dựng kế hoạch học tập theo gương Bác theo chuyên đề gắn với việc xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch tu dưỡng của cá nhân với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Đặc biệt, các chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Tính đến hết năm 2019, toàn huyện đã xây dựng được 28 mô hình tập thể, 34 cá nhân điển hình trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể như: sáng kiến cải tiến khuôn đúc sản phẩm gang; cải tiến đường tưới nước trên cao của Đảng bộ Công ty TNHH Bảo Long; mô hình “phòng khám nhi thân thiện” của Đảng bộ Trung tâm y tế huyện; mô hình thành lập “tổ hòa giải viên” của thôn Tình Hồ, xã Tân Thành…

Năm 2020 và những năm tiếp theo, Huyện ủy Cao Lộc sẽ tập trung, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng trong sinh hoạt chi bộ, cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc trao tặng giấy khen cho 18 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 05.

TRANG NINH