Thứ tư,  23/09/2020

Điều động, luân chuyển cán bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Từ tháng 7/2019 đến nay, Bộ Chính trị đã có nhiều quyết định phân công, điều động cán bộ diện Uỷ viên Trung ương và Uỷ viên Bộ Chính trị.
Theo VOV