Thứ ba,  26/01/2021

Thường trực HĐND tỉnh họp giải trình quý II

LSO-Chiều nay (15/5), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình quý II năm 2020 về thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên; kết quả giải quyết một số kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Theo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên, toàn tỉnh có 220.000 thanh niên, chiếm khoảng 28% tổng dân số. Thanh niên tham gia sinh hoạt thường xuyên trong tổ chức đoàn, hội chiếm khoảng 68% tổng số thanh niên.

Từ năm 2005 đến nay, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 18 văn bản để triển khai, thực hiện  pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân đối với thanh niên có nhiều đổi mới, sáng tạo, có hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ trẻ cán bộ làm công tác thanh niên, thu hút tài năng trẻ được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chú trọng, quan tâm, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tại phiên họp, các đại biểu đã phân tích, thảo luận về một số nội dung như: việc xây dựng các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi tại các huyện, thành phố và cơ sở gắn với trung tâm văn hóa – thể thao cộng đồng; biện pháp giáo dục tư tưởng, đạo đức, chính trị cho thanh niên vùng sâu, vùng xa, biên giới, thanh niên đi làm ăn xa, thanh niên vi phạm pháp luật; công tác định hướng, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên; bồi dưỡng cán bộ trẻ làm công tác thanh niên…

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh phân tích rõ những khó khăn thực tế trong công tác thanh niên và yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục quan tâm chăm lo, thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc pháp luật, chính sách về thanh niên; nghiên cứu bố trí kinh phí, nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát huy hiệu quả các dự án, giải quyết việc làm cho thanh niên vay vốn khởi nghiệp; tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện; quy hoạch, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ Đoàn.

Tỉnh đoàn tiếp tục đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên; đồng hành hỗ trợ thanh niên, giảm tỷ lệ hộ nghèo do thanh niên làm chủ; đề xuất giải pháp thực hiện các chỉ tiêu được giao trong Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 – 2020; phát huy, khai thác cơ sở vật chất hiện có để phục vụ nhu cầu giải trí, thể dục, thể thao của thanh niên; tuyên truyền, nhân rộng điển hình thanh niên ưu tú trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

UBND các huyện, thành phố cần quan tâm bố trí kinh phí, quỹ đất xây dựng các sân chơi, công trình văn hóa cho thanh niên; đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện chính sách pháp luật về thanh niên, công tác thanh niên trên địa bàn.

Trong chương trình, các đại biểu đã nghe giải trình về tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thôn Nà Ngườm, Nà Tồng (xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng) liên quan đến việc san lấp, trả lại đất canh tác cho dân sau khi Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Thái Nguyên khai thác quặng; đề nghị xem xét ,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho nhân dân tại dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương mại N16 (thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc); kiến nghị giao một số diện tích đất Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình đang quản lý cho nhân dân canh tác, sản xuất; kiến nghị của cử tri huyện Đình Lập về giải quyết tranh chấp đất, tài sản trên đất giữa các hộ dân với Công ty Lâm nghiệp Đình Lập.

Thường trực HĐND, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, các sở, ngành đã phát biểu, thảo luận, làm rõ về: phương án, thời gian giải quyết, trách nhiệm của các sở, ngành, UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập; khó khăn, vướng mắc và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ cho các gia đình; trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường trong phối hợp với UBND các huyện giải quyết tranh chấp đất đai; xử lý vi phạm các hoạt động xây dựng của dự án N16…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận về các vấn đề giải trình

Phát biểu kết luận nội dung này, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện tích cực xem xét, giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri, đảm bảo tiến độ đề ra, kiên quyết xử lý các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy nhanh tiến độ rà soát, phân định, cắm mốc ranh giới, đo đạc bản đồ, lập phương án sử dụng và bàn giao hồ sơ đầy đủ cho các đơn vị liên quan.

UBND các huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, đối thoại với nhân dân về giải quyết tranh chấp đất đai; tăng cường thanh, kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm trong quản lý đầu tư và xây dựng đô thị. Các lực lượng chức năng cần kịp thời nắm bắt, xử lý, răn đe các trường hợp vi phạm; tăng cường trách nhiệm của các công ty lâm nghiệp trong quản lý đất rừng và phối hợp xử lý tranh chấp đất đai trên địa bàn.

NGỌC HIẾU – DƯƠNG DUYÊN