Thứ hai,  18/01/2021

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 5

LSO-Hôm nay (19/5), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5/2020 của UBND tỉnh.

Dự phiên họp có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo MTTQ tỉnh.

Tại phiên họp, UBND tỉnh tập trung thảo luận, xem xét 8 nội dung gồm: 5 dự thảo quyết định của UBND tỉnh, 2 dự thảo: tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh do các sở, ngành trình và xem xét, cho ý kiến đối với 1 dự thảo báo cáo do UBND thành phố Lạng Sơn trình.

Một trong những nội dung được tập trung thảo luận kỹ tại phiên họp là dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020.

Thảo luận về nội dung này, các thành viên UBND tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo và những đánh giá về kết quả thực hiện từng nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đặt ra. Các đại biểu đề nghị UBND thành phố bổ sung tình hình thực hiện cơ chế, chính sách riêng của tỉnh ưu tiên riêng cho thành phố trong thực hiện Nghị quyết 62; vấn đề phát triển đô thị mới; công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố bổ sung một số nội dung như: đánh giá về vai trò của Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 62; tình hình thực hiện cơ chế, chính sách riêng của tỉnh cho thành phố; tình hình phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin; thu nhập bình quân đầu người của thành phố. Đồng thời nhất trí với đề xuất của thành phố Lạng Sơn về việc tỉnh cần xây dựng một nghị quyết mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phát triển thành phố Lạng Sơn trong tình hình mới. UBND thành phố khẩn trương hoàn thiện báo cáo để UBND tỉnh xem xét, ban hành và báo cáo kỳ họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 20/5/2020.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh tập trung vào thảo luận dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về cơ quan tiếp nhận giải quyết và thời gian các bước thực hiện thủ tục giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hòa giải tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Sở Tài nguyên và Môi trường trình.

Về nội dung này, các thành viên UBND tỉnh thống nhất cao đối với các nội dung của dự thảo quyết định. Tuy nhiên, đại diện Sở Tư pháp đề nghị đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường giải thích thêm quy định tại khoản 1 điều 3, cụ thể: “Đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã trên địa bàn tỉnh thì thời gian giải quyết thủ tục hành chính được tăng thêm 10 ngày. Trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai” có phù hợp với quy định về cải cách thủ tục hành chính hiện hành không. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải trình nhưng hai sở chưa đạt được thống nhất.

Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh yêu cầu hai sở rà soát kỹ quy định về điều khoản tăng thêm 10 ngày đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền của cấp xã. Sau khi hai sở đã thống nhất, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh xem xét ban hành.

Trong khuôn khổ phiên họp, UBND tỉnh đã thảo luận, thống nhất và nhất trí thông qua dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 02/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh về quy định khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn…

TRANG NINH