Thứ hai,  01/03/2021

Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

LSO-Ngày 21/5/2020, Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở LĐTB&XH đã lãnh đạo hoàn thành 17/20 chỉ tiêu đề ra; tham mưu cho tỉnh ban hành 6 nghị quyết, 185 quyết định, 1 chỉ thị, 82 kế hoạch, 36 công văn để thực hiện tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực lao động, việc làm, người có công. Kết quả, trong nhiệm kỳ 2015-2020, ngành đã thực hiện tốt các chính sách đối với người có công; tỷ lệ lao động qua đào tạo được nâng lên, từ 43,4% năm 2015 lên 55% năm 2020; tỷ lệ giảm hộ nghèo toàn tỉnh trung bình mỗi năm giảm 3,61%, hiện nay còn 10,89%, dự kiến đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 7,89%…


Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu Đảng bộ, cơ quan, các đoàn thể luôn đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật; nội bộ đoàn kết thống nhất; triển khai có hiệu quả công tác lĩnh vực lao động, việc làm, người có công và đảm bảo an sinh xã hội  trên địa bàn…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 9  đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

THANH HUYỀN