Thứ bảy,  05/12/2020

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tại thành phố Lạng Sơn

LSO-Sáng nay (22/5), Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tại thành phố Lạng Sơn.

Theo báo cáo của Thành ủy Lạng Sơn, đến thời điểm hiện tại, đảng bộ thành phố có 42/72 chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó có 2 đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ phường Vĩnh Trại và Chi bộ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn. Thành ủy lựa chọn Đảng bộ phường Đông Kinh sẽ là đơn vị thí điểm thực hiện bầu bí thư cấp ủy trực tiếp tại đại hội.

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, Tiểu ban Văn kiện đã tổng hợp, chỉnh sửa và hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hội, trình xin ý kiến kỳ họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 5/2020 và hoàn chỉnh Văn kiện để trình xin ý kiến Tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Tỉnh ủy theo đúng kế hoạch.

Công tác chuẩn bị nhân sự, rà soát chính trị nội bộ được thực hiện theo các văn bản quy định, hướng dẫn của cấp trên về quy trình, các bước, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng cán bộ…

Công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ đại hội đã được xây dựng kế hoạch chi tiết và đang được triển khai như: tuyên truyền về đại hội; chuẩn bị cơ sở hạ tầng; trang trí – khánh tiết; đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên đoàn công tác đã đóng góp ý kiến và đề nghị Thành ủy làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội các cấp như: công tác nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo thời gian qua; công tác giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xem xét nội dung Báo cáo Chính trị và một số chỉ tiêu, mục tiêu đề ra tại dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025;…


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao Thành ủy Lạng Sơn trong việc thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp đảm bảo thời gian, kế hoạch đúng theo hướng dẫn của cấp trên.

Đồng chí yêu cầu: Thời gian tới, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí thi đua trên các lĩnh vực, tạo sự tin tưởng của toàn thể nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tiếp tục chỉ đạo sát sao đối với các đại hội cấp cơ sở còn lại, đảm bảo thành công về mọi mặt; chuẩn bị tốt các công việc để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố; biên tập, hoàn chỉnh văn kiện đại hội, nhất là nội dung Báo cáo Chính trị cần làm nổi bật được những kết quả đạt được, chỉ ra những mục tiêu, chính sách cụ thể để tạo sự phát triển đột phá về kinh tế – xã hội; công tác nhân sự phải đảm bảo về số lượng, chất lượng và tỷ lệ cơ cấu theo đúng quy định. Cùng đó, thành phố cần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, chính trị nội bộ, nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn để đảm bảo thành công của đại hội đảng các cấp.

ANH DŨNG