Thứ ba,  19/01/2021

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

LSO-Ngày 22/5/2020, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.


Lãnh đạo UBND tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa
chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng; tập trung lãnh đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ đề ra, tạo sự chuyển biến tích cực và đạt kết quả tốt trên các mặt công tác.

Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước đều được đảng uỷ quan tâm, triển khai quán triệt kịp thời tới 100% cán bộ, đảng viên và 95% quần chúng trong đảng bộ.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ luôn có ý thức tự giác nghiên cứu, tìm hiểu các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cũng như để vận dụng vào thực hiện tốt công tác chuyên môn được giao.

Trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ kết nạp 8 đảng viên mới, vượt 14% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra; không có trường hợp cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong công tác tham mưu tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động tham mưu xây dựng chương trình làm việc của UBND tỉnh với 629 nội dung; tổ chức phục vụ chu đáo 1.881 cuộc họp, hội nghị chuyên đề; tiếp nhận trên 153.000 văn bản đến, tham mưu ban hành trên 65.000 văn bản đi…

Hằng năm, Đảng bộ Văn phòng đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (năm 2018 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); các chi bộ đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nhiều tập thể và cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh khen thưởng; cơ quan văn phòng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và luôn được công nhận là cơ quan, đơn vị văn hóa, an toàn.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

ĐỖ HOẠT