Thứ ba,  02/03/2021

Kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Huyện ủy Cao Lộc

LSO-Sáng nay (22/5), đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp tại Đảng ủy Khối các cơ quan (KCCQ) tỉnh.

Theo báo cáo, Đảng bộ KCCQ tỉnh hiện có 69 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 4.300 đảng viên. Để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ KCCQ tỉnh đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quá trình chỉ đạo tổ chức đại hội tại các chi, đảng bộ trực thuộc được tiến hành đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị. Tính đến ngày 19/5/2020 đã có 42/69 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội (tỷ lệ 60,87%), bầu 184 đồng chí tham gia cấp ủy khóa mới.

Nhìn chung, các cơ sở đã chuẩn bị chu đáo về điều kiện cơ sở vật chất, các báo cáo nhân sự và tiến hành đại hội đảm bảo đầy đủ các nội dung, yêu cầu, quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã tập trung xem xét hồ sơ, văn bản, góp ý thảo luận, làm rõ một số nội dung dự thảo báo cáo, phân tích nguyên nhân một số hạn chế và giải pháp khắc phục.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại Đảng ủy KCCQ tỉnh

Phát biểu kết luận cuộc kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy KCCQ trong công tác chỉ đạo tổ chức đại hội. Để chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội tại các đơn vị còn lại và cho đại hội đảng bộ KCCQ tỉnh, đồng chí yêu cầu Đảng ủy KCCQ tỉnh bổ sung, hoàn thiện báo cáo, rút ra bài học kinh nghiệm để chỉ đạo sát hơn, cụ thể hơn.

Cùng với đó, Đảng ủy KCCQ tỉnh cần tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh để chỉ đạo tổ chức đại hội, đảm bảo tiến độ, chất lượng, chuẩn bị kĩ các văn kiện, đề án nhân sự, kịch bản đại hội…

Đồng chí nhấn mạnh: trong quá trình tổ chức đại hội các cấp cần quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hạn chế đơn thư khiếu nại tố cáo. Công tác tuyên truyền phải đậm nét, đảm bảo trang trọng nhưng không phô trương.

* Chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra làm việc với Huyện ủy Cao Lộc về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp.

Theo báo cáo của Huyện ủy Cao Lộc, đảng bộ huyện hiện có 81 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 283 chi bộ dưới đảng bộ cơ sở với hơn 5.350 đảng viên.

Chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đến 100% các chi, đảng bộ trực thuộc; thành lập 4 tiểu ban giúp việc đại hội; lựa chọn Đảng bộ thị trấn Đồng Đăng, Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức đại hội điểm.

Tính đến hết ngày 22/5/2020, đảng bộ huyện có 36 tổ chức cơ sở đảng, 275/283 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội (8 chi bộ thành lập trong năm 2020). Toàn huyện có 28 cơ quan, đơn vị đăng ký 36 công trình chào mừng đại hội đảng các cấp.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ các nội dung trong báo cáo, chỉ ra nguyên nhân các hạn chế trong quá trình tổ chức đại hội.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
phát biểu tại buổi kiểm tra tại Huyện ủy Cao Lộc

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp.

Để khắc phục các hạn chế và tổ chức thực hiện tốt đại hội đảng ở các chi, đảng bộ trực thuộc, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục rà soát phương án nhân sự cấp cơ sở và cấp huyện đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn, uy tín; chuẩn bị kỹ  văn kiện đại hội có chất lượng, phù hợp với đặc thù địa bàn và làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Đồng chí lưu ý: Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, Huyện ủy Cao Lộc cần nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao; quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định. Từ đó nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp gắn với thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn.

NGỌC HIẾU – THU DIỄM