Thứ tư,  02/12/2020

Thường trực HĐND tỉnh họp liên tịch dự kiến nội dung kỳ họp thứ 17

LSO-Chiều 25/5/2020, Thường trực HĐND tỉnh họp liên tịch dự kiến nội dung kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các ban HĐND tỉnh.

Các đại biểu đã nghe dự thảo thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVI. Theo đó, dự kiến kỳ họp xem xét, thảo luận 20 báo cáo, 14 tờ trình; lấy ý kiến biểu quyết thông qua 14 nghị quyết. Thời gian tổ chức kỳ họp dự kiến trong 2 ngày (cả phiên trù bị) vào ngày: 6 và 7/7/2020.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phát biểu ý kiến nhất trí về thời gian tổ chức, dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết đưa ra và các nhiệm vụ được phân công. Các ý kiến tập trung vào đánh giá một số chỉ tiêu đề cập trong dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; dự toán thu chi ngân sách, đầu tư công… trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp thu ý kiến phát biểu tại cuộc họp để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu, hiệu quả; lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo sát sao các cơ quan chuyên môn xây dựng các dự thảo văn bản đảm bảo yêu cầu chất lượng, đảm bảo tính pháp lý; các sở, ngành phối hợp với các ban HĐND tỉnh nhằm đảm bảo thẩm tra chính xác, hiệu quả các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết đưa ra…

Để kỳ họp thứ 17 đạt hiệu quả, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh căn cứ Kế hoạch số 28/KH-HĐND ngày 20/1/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh năm 2020, tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Đồng thời tiếp tục duy trì tiếp xúc cử tri theo chuyên đề.

Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh giúp Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc và phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị tốt cho kỳ họp.

THANH HUYỀN