Thứ ba,  01/12/2020

Nâng cao chất lượng cán bộ tại huyện Chi Lăng: Hiệu quả từ một nghị quyết

(LSO) – Sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/HU ngày 4/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chi Lăng “về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn huyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, đến nay, chất lượng đội ngũ CBCCVC ở huyện Chi Lăng đã nâng lên rõ rệt.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 27, công tác đào tạo bồi dưỡng CBCCVC được các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Chi Lăng đặt lên hàng đầu và thực hiện nghiêm túc. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện có hơn 4.200 lượt CBCCVC được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài huyện về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp. Qua đây, chất lượng đội ngũ CBCCVC được nâng lên rõ rệt. Cụ thể đến nay, 60,3% cán bộ thuộc khối Đảng, đoàn thể của huyện và cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện đã có trình độ đại học, tăng 16,3% so với thời điểm năm 2015; 30% trở lên có trình độ lý luận chính trị, tăng 17,9% so với năm 2015. Đội ngũ CBCC cấp xã đã có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên đạt 37%, tăng 19,8% so với năm 2015… Đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho biết: Việc cử cán bộ đi đào tạo được xem xét kỹ lưỡng, đúng đối tượng, đúng vị trí chức danh đang đảm nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn về cán bộ theo quy định. Qua theo dõi, đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, đội ngũ CBCCVC sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đều đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao, có những bước trưởng thành và tiến bộ cả về chuyên môn, lý luận, năng lực thực tiễn và thái độ công tác.

Lãnh đạo xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng hướng dẫn người dân cách thụ phấn na trái vụ

Song song với đào tạo, bồi dưỡng thì các công tác khác liên quan đến công tác cán bộ như: luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, xem xét kỷ luật… đối với cán bộ cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng chú trọng chỉ đạo thực hiện. Giai đoạn 2016 – 2019, toàn huyện có 6 lượt CBCC  được điều động, luân chuyển từ cấp huyện về cấp xã giữ chức vụ bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND. Các cán bộ được luân chuyển, điều động đều phát huy được năng lực, trưởng thành theo thời gian, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Qua chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phát hiện, xử lý kịp thời một số trường hợp vi phạm, nhất là với những cán bộ làm công tác quản lý, lãnh đạo. Đơn cử riêng năm 2019, huyện có 2 người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện bị xử lý với hình thức cảnh cáo vì vi phạm nguyên tắc làm việc và nguyên tắc sinh hoạt đảng; cơ quan chức năng vận động một trường hợp cán bộ tự nguyện xin rút khỏi vị trí bí thư đảng ủy xã do nhận thấy không đủ trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu công tác. Qua đánh giá kết quả hằng năm, từ năm 2016 đến năm 2019, toàn huyện luôn có trên 90% CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên địa bàn huyện không phát sinh đơn thư khiếu nại về công tác tổ chức cán bộ. Những kết quả này cho thấy, Nghị quyết 27 đã được các cấp ủy, chính quyền huyện Chi Lăng triển khai hiệu quả, đi vào cuộc sống.

Đồng chí Hoàng Minh Trường, Bí thư Huyện ủy huyện Chi Lăng cho biết: Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá cán bộ. Trong đó, tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở chủ yếu để đánh giá, xếp loại cán bộ. Hướng đến xây dựng đội ngũ CBCCVC đủ đức, đủ tài, có bản lĩnh chính trị vững vàng để phục vụ nhân dân, thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội huyện Chi Lăng nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung.

Huyện Chi Lăng hiện có 2.074 CBCCVC. Trong đó, cán bộ cấp huyện có 57 người; cấp xã có 391 người; đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và các tổ chức hội có 53 người; đơn vị sự nghiệp giáo dục có 1.493 người…

ANH DŨNG